Парламентът обяви извънредно положение на територията на цялата страна от 13 март до 13 април 2020 г.

Народното събрание прие Годишната си работна програма по въпросите на Европейския съюз за 2020 г.
11.03.2020
Законите за изменение и допълнение на Закона за здравето и за изменение на Наказателния кодекс са обнародвани днес в извънреден брой на Държавен вестник
14.03.2020

Парламентът обяви извънредно положение на територията на цялата страна от 13 март до 13 април 2020 г.

Парламентът
обяви извънредно положение на територията на цялата страна от 13 март до 13
април 2020 г. Решението беше взето единодушно с 201 гласа „за“.


Политическите
сили в НС декларираха подкрепа за въвеждане на извънредно положение у нас като
мярка срещу ограничаване разпространението на коронавируса.


ПГ
на ГЕРБ предложи парламентът да работи в извънреден режим, за да приеме всички
необходими законови промени, които да ограничат инфекцията.

Source: Новини на Народно събрание