Парламентът прие на второ четене промени в Закона за ограничаване изменението на климата.

Ръководителят на делегацията на Народното събрание в ПАЧИС Петър Кънев участва в заседание на работната група, излъчена от Асамблеята, за обсъждане на промени в регламента на организацията
04.03.2020

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за ограничаване изменението на климата.

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за ограничаване изменението на климата.

С новите разпоредби се въвеждат редът и начинът за функциониране на Европейската схема за търговия с емисии в България във връзка с увеличаване на линейния коефициент за намаление на общото количество квоти в Европейския съюз на 2,2 на сто от 2021 г. Това води до по-голям годишен темп на намаление на общото количество квоти. Целта е общо намаление на емисиите от всички сектори с 43 процента до 2030 г.

Безплатното разпределение на квоти за индустрията се запазва. Заложено е по-често съгласуване на разпределението на безплатните квоти към действителното ниво на активност на инсталациите, което ще гарантира, че подкрепа се оказва на предприятията и секторите, в които се реализира растеж.

До 2030 г. за отрасли и подотрасли, изложени на риск от изместване на въглеродни емисии се разпределят безплатни квоти в размер сто на сто от определеното количество квоти, записаха депутатите.

На отрасли и подотрасли, които могат да прехвърлят голяма част от разходите за квоти в крайния продукт, се разпределят безплатно квоти в размер 30 на сто. Безплатното количество квоти за тези отрасли и подотрасли, с изключение на топлофикационните мрежи, намалява равномерно след 2026 г. и достига нулево равнище през 2030 г.

Source: Новини на Народно събрание