Депутатите приеха промени в закон за управление на средствата от Европейските структурни фондове

Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева участва в отбелязването на Националния празник на България на връх Шипка
03.03.2020
Парламентът прие на второ четене промени в Закона за ограничаване изменението на климата.
06.03.2020

Депутатите приеха промени в закон за управление на средствата от Европейските структурни фондове

Народното събрание прие на първо четене изменения в Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, внесени от Ивелина Василева.

Целта е въвеждането на специална разпоредба по отношение на електронното съобщаване на индивидуалните административни актове, издавани по реда на Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, което ще преодолее вече съществуващи противоречия в съдебната практика и ще предотврати всякакви колебания в административната практика на управляващите органи.

Уеднаквява се сегашният размер на пропорционалната държавна такса като един процент от материалния интерес с таксата по Административнопроцесуалния кодекс за касационните производства – 0,8 процента от материалния интерес.

Уреждането на електронното съобщаване изисква в закона изрично да бъде предвиден актът за отказ от верификация – унифициране в правоприлагането по отношение на всички актове, издавани от управляващите органи в административните производства, уредени от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове;

Заинтересовани страни са управляващите органи, кандидатите и бенефициентите на финансова помощ.

Предлаганите изменения не увеличават административната тежест и не изискват извършването на структурни промени. Не се изискват и промени в други нормативни актове, отбелязва в мотивите си вносителят.

Source: Новини на Народно събрание