Българска парламентарна делегация участва в Конференцията за Европейския семестър и Междупарламентарната конференция за стабилност, икономическа координация и управление на Европейския съюз

Цвета Караянчева: Трудещите се нуждаят от синдикална организация като КНСБ, която може да отговори на нуждите на бъдещето
17.02.2020
Председателят на парламента Цвета Караянчева изпрати съболезнователен адрес до председателя на Бундестага на Федерална република Германия Волфганг Шойбле
20.02.2020

Българска парламентарна делегация участва в Конференцията за Европейския семестър и Междупарламентарната конференция за стабилност, икономическа координация и управление на Европейския съюз

Българска парламентарна делегация участва в Конференцията за Европейския семестър и Междупарламентарната конференция за стабилност, икономическа координация и управление на Европейския съюз. Форумите се провеждат в Брюксел на 18 и 19 февруари 2020 г.

Конференциите са в рамките на Европейската парламентарна седмица, където се разглеждат фундаментални теми като „Разширяването и задълбочаването на управлението на Европейския паричен съюз“ и „Ролята на икономическите, бюджетните и социалните политики на Европейския съюз за позиционирането му като световен лидер в борбата срещу климатичните промени“. В състава на делегацията бяха народните представители Светлана Ангелова, Даниела Савеклиева, Мария Илиева, Хасан Адемов и Александър Иванов.

В междупарламентарните комисии бяха обсъдени темите „Към нова международна данъчна система“, „Екологични, социални и управленчески цели във сферата на финансовите услуги“, „Европейска гаранция за децата, като инструмент за борба срещу бедността“, „Справедливи минимални заплати“, „Как да се позиционира бюджетът на ЕС в рамките на следващия многогодишен програмен период, за да отразява глобалните предизвикателства“ и др.

„Обръщайки своето внимание към темата за минималните заплати, на практика влизаме в сърцето на дебата по Европейския стълб на социални права и необходимите действия за рестартиране и засилване процеса на възходящо социално и икономическо сближаване в рамките на Европейския съюз. Това е от изключителна важност за България не само предвид сериозните демографски предизвикателства, пред които сме изправени, но и за осигуряване на висок жизнен стандарт на всички работници и служители“, подчерта Светлана Ангелова в рамките на изказванията си пред Комисията по заетост и социални дела.

Source: Новини на Народно събрание