От 1 юли догодина всички пенсии се увеличават с 6,7 на сто, минималната работна заплата става 610 лева

Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика изслуша кандидатите за председател на КПКОНПИ
03.12.2019
Под звуците на японския инструмент кото и с представяне на изкуството за подреждане на цветя икебана в Народното събрание беше отбелязана 110-ата годишнина от установяването на контакти между България и Япония
05.12.2019

От 1 юли догодина всички пенсии се увеличават с 6,7 на сто, минималната работна заплата става 610 лева

От 1 юли догодина всички пенсии се увеличават с 6,7 на сто, минималната работна заплата става 610 лева. От 1 юли 2020 г. всички пенсии, отпуснати до 31 декември 2019 г. вкл., се увеличават с 6,7 на сто, записа парламентът, който прие бюджета на ДОО за догодина.

НС разпореди в едномесечен срок от обнародването на закона в „Държавен вестник“ Министерският съвет съвместно с НОИ и НЗОК да направи анализ и разработи мерки за ограничаване на злоупотребите при получаване на краткосрочни парични обезщетения по Кодекса за социално осигуряване. При превишение над предвидените разходи по бюджета на ДОО МС може да одобри допълнителен трансфер по реда на Закона за публичните финанси.

Source: Новини на Народно събрание