Развитието на Черноморския регион е ключова цел, свързана с основния стратегически интерес както на страните-членки на ЧИС, така и на ЕС, заяви председателят на парламента Цвета Караянчева пред участниците в 54-ата Генерална асамблея на ПАЧИС

Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева откри Националната програма „Управленски умения” на Българското училище за политика “Димитър Паница”
17.11.2019
Безработицата в Черноморския регион и ролята на националните политики за насърчаване на разкриването на работни места обсъдиха участниците в 54-ата Генерална асамблея на ПАЧИС
21.11.2019

Развитието на Черноморския регион е ключова цел, свързана с основния стратегически интерес както на страните-членки на ЧИС, така и на ЕС, заяви председателят на парламента Цвета Караянчева пред участниците в 54-ата Генерална асамблея на ПАЧИС

Развитието на Черноморския регион в стабилна, демократична и просперираща зона, е ключова цел, пряко свързана с основния стратегически интерес както на страните-членки на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС), така и на Европейския съюз, чиято външна морска граница е Черно море. Това заяви председателят на Народното събрание и председател на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС) Цвета Караянчева. Тя откри 54-ата Генерална асамблея на ПАЧИС, чиито домакин е Народното събрание. Основната тема на форума е „Европейските измерения на Черноморското икономическо сътрудничество – актуално състояние и перспективи на сътрудничеството ЕС – ЧИС“.

Председателят на парламента отбеляза, че от учредяването си преди  четвърт век до днес Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество и нейната Парламентарна асамблея дават своя изключителен принос за постигането на тази ключова цел. Налице са обещаващи резултати в конкретни области на сътрудничество, допълни Цвета Караянчева. По думите й през изминалите години Европейският съюз също е направил значими усилия в Черноморския регион за стимулиране на демократичните и икономически реформи, за проектиране на стабилност и за подкрепа на развитието му чрез широкообхватни програми за сътрудничество. Разработената от Съюза през 2007 г., Инициатива „Черноморска синергия“ е основният принос на организацията към регионалното сътрудничество в Черноморския басейн и остава основна рамка за неговата ангажираност в региона, посочи председателят на парламента. През 2017 г. тази ангажираност е разширена с развитието на Общ морски дневен ред, който постави началото на „Механизма за син растеж в Черно море“.

Тази прогресивна тенденция е запазена и доразвита в рамките на Българското председателство в Съвета на ЕС през 2018 г., по време на което е приета Бургаската декларация „Към Общ морски дневен ред в Черно море“ и стратегията „Инициатива за син растеж за изследвания и иновации в Черно море“ в рамките на Европейския морски ден, отбеляза Цвета Караянчева. Усилията са продължени по време на Българското председателство на ЧИС (януари – юни 2019 г.), което издигна на ново равнище и сътрудничеството между ЧИС и ЕС в рамките на Интегрираната морска политика и проекта на Европейската комисия „Механизъм за син растеж“.

Председателят на парламента посочи, че набелязаният Общ морски дневен ред ще служи като референтна рамка за хармонизиране на политиките в областта на морското дело и на финансовите инструменти, включващи национално, европейско и международно финансиране. Според оценката на Европейската комисия приетите Декларация и Стратегия са етапи, които проправят пътя за по-структурирано и прагматично сътрудничество, основано на взаимни приоритети, подчерта Цвета Караянчева. Тя допълни, че заложените договорености от срещата в Бургас са били надградени през настоящата година.

Това са важни стъпки за развитието на синята икономика в Черноморския регион, които полагат основите на нови възможности за задълбочаване на регионалното коопериране в области като опазването на околната среда, морското дело, свързаността, туризма, образованието и др., отбеляза председателят на Народното събрание. По думите й тези документи имат за цел да служат за ръководство при разработването на изследователски програми на национално и европейско равнище след 2019 г. и да се превърнат в стълб на бъдещата Обща морска програма за Черно море.

В процеса на развитие на сътрудничеството между ЧИС и ЕС ролята на ПАЧИС и Европейския парламент е много важна, подчерта Цвета Караянчева. Новият етап в развитието на Черноморското сътрудничество и наличието на разнообразни перспективи пред региона налагат постигането на по-високо ниво на взаимодействие между двете структури, което да отговаря на съвременните обстоятелства, допълни тя.

Председателят на Народното събрание и председател на ПАЧИС отбеляза, че темата на 54-ата Пленарна сесия на Общото събрание на ПАЧИС „Европейското измерение на Черноморското икономическо сътрудничество – актуално състояние и перспективи на сътрудничеството ЕС – ЧИС“ е съвременна и важна в светлината на съществуващите пред Черноморския регион перспективи. Тя е продиктувана от приоритетите на Българското председателство в Парламентарната асамблея на ЧИС, което си постави за цел да „насърчи взаимодействието с регионалните и международни парламентарни структури, както и да засили ролята на ПАЧИС като основен инструмент за подпомагане на общите цели, действия и проекти в полза на народите от широкия Черноморски регион“, посочи Цвета Караянчева.

Source: Новини на Народно събрание