Народното събрание прие на първо четене бюджета на НЗОК за 2020 г.

Делегация на Народното събрание участва в Генералната асамблея на Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива
08.11.2019
Мерките за борба с антибиотичната резистентност в България обсъдиха на кръгла маса в парламента народни представители, медицински експерти и специалисти
13.11.2019

Народното събрание прие на първо четене бюджета на НЗОК за 2020 г.

Народното събрание прие на първо четене бюджета на НЗОК за 2020 г. „За“ предложения законопроект гласуваха 120 народни представители, 88 депутати от „БСП за България“ и ДПС гласуваха „против“.

В параметрите на бюджета за догодина са разчетени общо разходи и трансфери в размер 4 744,7 млн. лв. Сумата е с 394,7 млн. лв. повече от сумата за 2019 г.

Догодина само за разходи са предвидени 4 739,2 млн. лв. За предоставяне на трансфери към Националната агенция за приходите по чл. 24, т. 6 от Закона за здравното осигуряване са предвидени 5,5 млн. лв.

От общата сума на разходите 4 739,2 млн. лв. за текущи разходи се предлагат 4 595 млн. лв. От тях с най-голям относителен дял са разходите за здравноосигурителни плащания, които за 2020 г. са разчетени на сума 4 454 млн. лв., или повече с 337,6 млн. лв. от закона за 2019 г.

Тези средства се разпределят както следва: за първична извънболнична медицинска помощ 244,0 млн. лв. или с 19,0 млн. лв. повече от 2019 г; за специализирана извънболнична медицинска помощ, включително за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение 264, 7 млн. лв., или с 14,0 млн. лв. повече от 2019 г.

Предвиждат се 179,8 млн. лв или с 12,8 млн. лв. повече в сравнение с миналата година пари за дентална помощ.

За медико-диагностична дейност се предвиждат 94,3 млн. лв., или с 4,3 млн. лв. повече от 2019 г.

В началото петима нови депутати положиха клетва: Полина Шишкова, Добрин Танев, Мартин Обрешков, Евдокия Асенова и Десислав Тасков – коалиция „БСП за България“.

Source: Новини на Народно събрание