Делегация на Народното събрание участва в Генералната асамблея на Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива

Депутатите от три парламентарни комисии приеха на първо четене Бюджет 2020 г.
07.11.2019
Народното събрание прие на първо четене бюджета на НЗОК за 2020 г.
12.11.2019

Делегация на Народното събрание участва в Генералната асамблея на Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива

Делегация на Народното събрание участва в Генералната асамблея на Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива в Рим. Основна тема на двудневния форум в италианската столица беше „Развитие на инфраструктурите за по-конкурентен бизнес в района на Централноевропейската инициатива“. По нея изказване направи ръководителят на делегацията на Народното събрание в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива (ПИЦЕИ) Валери Симеонов.

Пред участниците в Генералната асамблея на ПИЦЕИ Валери Симеонов отбеляза, че инвестициите в инфраструктурата могат да увеличат икономическия растеж с 2,5 процентни пункта. По думите му наличието на работеща и достъпна инфраструктура е задължително условие за развитието на икономиката и постигането на устойчив икономически растеж. Основен фактор за доброто функциониране на инфраструктурата е активното и ползотворно партньорство между обществения и частния сектор, подчерта Валери Симеонов.

България полага усилия за своята транспортна свързаност както с основните два европейски коридора, които минават през територията й, така и със своите съседи на Балканския полуостров, посочи ръководителят на делегацията на Народното събрание в ПИЦЕИ. По думите му освен транспортната свързаност, участниците в Генералната асамблея на организацията трябва да обсъдят и други фактори, които придобиват все по-голямо значение за икономиките на страните от ЦЕИ. Сред тях Валери Симеонов открои дигитализацията и иновациите. Необходимо е да се стимулират инвестициите в разработки с висока добавена стойност и използването на модерни технологии, подчерта той и добави, че съществуват благоприятни предпоставки и подходящи условия за създаването на регионален дигитален хъб.

Ръководителят на делегацията на Народното събрание в ПИЦЕИ Валери Симеонов представи пред участниците в Генералната асамблея на организацията отчет за дейността на Генералния комитет по политически въпроси и вътрешен ред за 2018 – 2019 г. В него се посочва, че участниците в заседанията на комитета са приели заключение, с което призовават за активизиране на интерпарламентарния диалог по интеграцията на страните от Западните Балкани в ЕС, за развитие на ПИЦЕИ като гъвкава и прагматична платформа за регионално сътрудничество с акцент върху дейностите, подкрепящи интеграцията на страните от Западните Балкани и за подобряване на видимостта на интерпарламентарния формат чрез изпращане на ясно съобщение до институциите на ЕС и европейската общественост по въпросите от стратегическо значение за Европа – процеса на разширяване, енергийната и инфраструктурната свързаност, борбата с организираната престъпност и др.

В заседанието на Генералната асамблея на ПИЦЕИ участваха и членовете на делегацията на Народното събрание в организацията Атанас Костадинов и Кръстина Таскова.

Source: Новини на Народно събрание