Парламентът одобри на първо четене промени в данъчното законодателство

Чехия подкрепя идеята на председателя на парламентарната Комисия по културата и медиите Вежди Рашидов за общ европейски стандарт на страните-членки на ЕС в опазването на културното наследство
30.10.2019
Депутатите от три парламентарни комисии приеха на първо четене Бюджет 2020 г.
07.11.2019

Парламентът одобри на първо четене промени в данъчното законодателство

Парламентът прие на първо четене със 104 гласа „за“, 81 „против“ и 3 „въздържал се“ промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, с които се изменят и редица данъчни закони. Сред тях са Законът за ДДС, Законът за акцизите и данъчните складове, Законът за местните данъци и такси.

Source: Новини на Народно събрание