За първите 20 дни от кампанията партиите похарчиха 1,3 млн. лв.

Местният вот в медиите – колко похарчиха партиите за първите 10 дни от кампанията?
08.10.2019
Два дни преди местни избори 2019 – партиите похарчиха едва 1,7 млн. лв.
25.10.2019

За първите 20 дни от кампанията партиите похарчиха 1,3 млн. лв.

За поредна кампания Институт за развитие на публичната среда (ИРПС) следи дали доставчиците на медийни услуги спазват изискванията в Изборния кодекс (ИК) да публикуват договорите си с политически субекти в 3-дневен срок от подписването им. Според разпоредбите на ИК договорите трябва да бъдат премахнати не по-рано от обявяване на резултатите от изборите, като тази година мониторингът ни ще обхване и периода между двата тура, с оглед очакванията за провеждане на балотажи при изборите за кмет в редица общини. 

Тук трябва да отбележим, че според ИК тарифите на медиите “…не могат да надвишават средните пазарни цени за търговска реклама през последните 6 месеца преди началото на предизборната кампания.” Освен това цените и условията за отразяване трябва да са едни и същи за всички участници. Според изборното законодателство медийните услуги се заплащат от политическите субекти преди съответното излъчване или публикуване.

Мониторингът ни обхваща 43 национални и регионални медии – 11 телевизии, 3 радиостанции, 16 вестника и 13 информационни сайтове и агенции, и договорите сключени от тях. За участниците, регистрирани в Централната избирателна комисия, сме включили и договори за местно отразяване (в това число и като част от местни коалиции). 

Вече изминаха две трети от кампанията. Към 16-и октомври 2019 г. 34 от обхванатите от мониторинга медии са публикували информация за сключени договори с участници в изборите. В общия брой са включени и  в. Черноморски фар, който е обявил само първите страници на договорите и в тях няма информация за стойността им, а телевизия Алфа има публикуван един договор – с партия Атака за безвъзмездно отразяване. 

Останалите 9 медии нямат или не са публикували сключени договори с участниците в предизборната надпревара. Това са: вестниците – в. Дума, в. Сега, в. Монитор, в. Телеграф, в. Борба, в. Черно море, в. Старозагорски новини и агенциите – BGnes.com и Novini.bg.

За първите 20 дни от кампанията (към 16.10.2019 г.) политическите субекти са похарчили общо 1 334 411 лв. (без ДДС) за медийно отразяване. Тази сума продължава да е сравнително малка, което може да е ефект от силно намалената по-рано тази година държавна субсидия – от 11 лв. на 1 лв. Правят впечатление и относително малките суми, които са обявили двете най-големи частни телевизии у нас – bTV и Nova.  

В следващата графика може да видите обобщени данни по медии (тя е интерактивна – ако натиснете предпочитана медия с мишката, ще видите разпределението на средствата по партии, коалиции и инициативни комитети):


Най-много средства към този момент е привлякла обществената БНТ – 217817 лв. (без ДДС) (което е увеличение с повече от 100% спрямо данните от първата част от мониторинга ни), следвана от Канал 3 – 131117 лв. (без ДДС) и btv – 117774 лв. (без ДДС). Канал 3 има обявен и договор с рекламна агенция Кота 97 на стойност 8333.33 лв. (без ДДС), който не сме включили в общата сума, тъй като не е ясно в полза на кой участник е. 

Най-предпочитан вестник е в. 24 часа с приходи от 97697 лв. (без ДДС), а от агенциите на първо място е Фокус Нюз (като тук са включени и договорите на радио Фокус) – 47263 лв. (без ДДС). Сред местните медии начело продължава да бъде пловдивският в. Марица с 56220 лв.(без ДДС), чиито приходи надвишават тези на традиционен национален всекидневник като в. Труд (43084 без ДДС).  

ВМРО – БНД продължава да инвестира най-много средства в кампанията297297 лв. (без ДДС), като това е близо трикратно увеличение спрямо първата част от мониторинга ни. На второ място отново е Движение за права и свободи с разходвани 145580 лв. (без ДДС), а на трето – БСП за България със 140093 лв. (без ДДС) за медийно отразяване. При последните две партии има значително по-плавно нарастване на сумите. ГЕРБ продължава да е на четвърто място с 115262 лв. (без ДДС).

Подробна информация за политическите субекти и изразходваните от тях средства за медийно отразяване представяме в следващата графика (тя е интерактивна – ако натиснете предпочитан участник с мишката, ще видите разпределението на средствата по медии):

*Участниците, които са изразходвали по-малко от 5000 лв. в кампанията, са включени в графата “Други”. 

*Мая Манолова има сключен общ договор с Дневник и Капитал и Mediapool.bg на стойност 7900 лв. (без ДДС), който екипът ни е отнесъл към общата сума на Дневник и Капитал.

Някои особености, които мониторингът ни показва:  

  • Продължава практиката на част от медиите да не спазват задължението за публикуване на договори. Такъв е например в. Старозагорски новини, който няма обявени договори, а на Интернет страницата му има редица банери, рекламиращи участници в изборите. 

Подобен е случаят с в. Арда, който е обявил само договори с Движение за права и свободи, а същевременно на сайта му има реклама и на други политически субекти.

В. Монитор пък не е публикувал нито един договор, свързан с кампанията за местни избори 2019, а същевременно отбелязва редица материали като предизборни.

  • Друг подход за заобикаляне на изискванията на ИК е въвеждането на рубрики в печатните издания. В тях се публикуват материали, съдържащи предизборна агитация без обозначение. За в. Труд такава е рубриката “Така каза кметът”, за в. 24 часа – рубриката “Местен”, а за в. Стандарт – “Моят град”. 
  • Подобно на предходни кампании и този път се наблюдава намаляване на стойността на някои договори – пример са договори на Мая Манолова с Дарик Радио (от 7200 лв. без ДДС на 3000 лв. без ДДС) и Епицентър (от 3500 лв. без ДДС на 2000 лв. без ДДС). Също така договор на Радослав Каратанчев с Дарик Радио на стойност 4000 лв. без ДДС вече не фигурира в публикуваната от медията информация. 
  • Наблюдаваме променлив подход по отношение на безвъзмездните договори. Такива има обявени вече от телевизиите Алфа и БСТВ, които са ги сключили със съответните партии. Алфа дори официално е публикувала на Интернет страницата си становище, според което не предоставя време за платено отразяване на кампанията, а безвъзмездното такова се извършва при спазване на всички изисквания на ИК. Това означава, че всеки участник може да сключи договор за безплатен ефир ако проявява желание за това.

От друга страна телевизия Евроком, която традиционно сключва голям брой безвъзмездни договори (9 на брой за тази кампания в първата част на мониторинга ни), вече не ги публикува (по-долу можете да видите промяна в обявяваната от телевизията информация). 

По същия начин процедира и ТВ Европа, която миналата седмица имаше сключен договор за безвъзмездно отразяване с ГЕРБ. Към 16-и октомври този договор е премахнат.

Предстои да видим какво ще бъде от тук нататък отношението на медиите към безвъзмездните договори. 

Институт за развитие на публичната среда ще продължи да следи изпълнението на разпоредбите на Изборния кодекс по отношение на финансирането и отразяването на предизборната кампания в медиите.