Парламентът прие на второ четене промени в Закона за борба с трафика на хора

Европейските политики, свързани с миграционните процеси и тяхната координация, бяха основните теми на кръгла маса в Народното събрание
02.10.2019
Кристиан Вигенин в Мароко: Необходимо е по-активно практическо сътрудничество със страните от Южното Средиземноморие
07.10.2019

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за борба с трафика на хора

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за борба с трафика на хора. С измененията се създава възможност за откриване на специализирани приюти за последваща реинтеграция, както и за осигуряване на безплатна правна помощ и подходяща езикова помощ на лицата – жертви на трафика на хора.

Увеличава се срокът за настаняване на тези лица в приюти за временно настаняване, като се въвежда минимален срок от 30 дни, и се създава възможност за продължаване срока на настаняването по предложение на съответния приют.

Измененията са породени от необходимостта от ефективно прилагане на Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора, която въвежда минимални национални стандарти и механизми за третиране на жертвите на трафик на хора, както и за оказване на подкрепа и закрила. С промените се гарантира период за възстановяване и размисъл, който се предоставя на жертвите на трафик на хора за първоначално възстановяване след травмата, за прекъсване на връзките с трафикантите, както и за вземане на съзнателно и информирано решение дали да съдействат за наказателното преследване на дееца.

Определя се статутът на Националната комисия за борба с трафика на хора като национален орган за докладване по смисъла на чл. 19 от Директива 2011/36/ЕС на ЕС относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него. Националната комисия създава центрове за закрила и помощ на жертвите на трафика на хора, записаха още депутатите.

Source: Новини на Народно събрание