Парламентът даде възможност за назначаване на кметски наместници в кметствата, в които няма да се произведат избори за кметове

Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите се срещна с делегация от Узбекистан
26.09.2019
Европейските политики, свързани с миграционните процеси и тяхната координация, бяха основните теми на кръгла маса в Народното събрание
02.10.2019

Парламентът даде възможност за назначаване на кметски наместници в кметствата, в които няма да се произведат избори за кметове

Парламентът прие на първо и второ четене промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация.

С измененията се дава възможност в тези населени места, които ще продължат да имат статут на кметство, но в тях няма да се произведат избори за кметове на кметства, да могат да се назначат кметски наместници в съответствие с утвърдената от общинския съвет структура и обща численост на администрацията – т.е. общинския съвет е органът, който ще определи в кои населени места могат да се назначават кметски наместници.

Промените бяха приети с консенсус. Те са внесени от депутати от парламентарната комисия по регионална политика и са в отговор на въпроси и предложения, постъпили в комисията от редица общини в страната и от Националното сдружение на общините.

Съгласно сега действащото законодателство избори за кметове на кметства се произвеждат само в кметствата, които към датата на обнародване на указа на президента за насрочване на местни избори имат население над 350 души. На последните местни избори изискванията за население в кметствата бяха над сто души и в тези населени места бяха произведени избори за кметове на кметства.

Source: Новини на Народно събрание