В Народното събрание се проведе работна среща на д-р Нигяр Джафер, заместник- председател на парламента, г-жа Адлен Шефкет, председател на групата за приятелство България – Узбекистан и г-жа Даниела Дариткова, председател на Комисията по здравеопазване с г-н Улугбек Мухмадиев, Омбудсман на Република Узбекистан

Емил Христов: 22 септември 1908 г. увенчава усилията на народа ни да отхвърли завинаги оковите и да гради бъднините си по собствена мяра
22.09.2019
Парламентът прие на първо четене промени в Закона за пазарите на финансови инструменти
26.09.2019

В Народното събрание се проведе работна среща на д-р Нигяр Джафер, заместник- председател на парламента, г-жа Адлен Шефкет, председател на групата за приятелство България – Узбекистан и г-жа Даниела Дариткова, председател на Комисията по здравеопазване с г-н Улугбек Мухмадиев, Омбудсман на Република Узбекистан

В Народното събрание се проведе работна среща на д-р Нигяр Джафер, заместник-председател на парламента, Адлен Шефкет, председател на Групата за приятелство България – Узбекистан и Даниела Дариткова, председател на Комисията по здравеопазване с Улугбек Мухмадиев, Омбудсман на Република Узбекистан, както и с представители от Народното събрание (Oliy Majlis) и нестопанския сектор на Република Узбекистан. Гостите се запознаха с развитието и достиженията на законодателството на Република България по отношение на гражданските организации, включително участието им в законодателния процес. В резултат бе постигнато съгласие за подкрепа на усилията на Узбекистан по отношение на възприемане на законодателния модел, свързан с дейността на нестопанските организации в България, в законодателството на Република Узбекистан. Посещението на работната група е в изпълнение на проект „Програма за съдебна реформа в Узбекистан“, финансиран от Американската агенция за международно развитие в Узбекистан (JRUP/USAID) с цел реформа на законодателството относно организациите с нестопнаска цел и гражданското общество.

В срещата от узбекистанска страна участваха Хамдамбек Атаджанов и Гулноза Саттарова от Институт за проблеми на законодателството и парламентарните изследвания към Законодателната камара на Олий Маджлис на Република Узбекистан, Аскар Маматханов и Улугбек Саидиев от Национално движение „ЮкСалиш”,  Сайора Ходжаева от неправителствена организация „Институт за демокрация и права на човека“, Диловар Кабулова от НПО „Център за подкрепа на граждански инициативи”, Рахима Назарова и Михаил Бояджиев, представители на проекта JRUP/USAID.

Source: Новини на Народно събрание