Главният секретар на Народното събрание Стефана Караславова участва в първата по рода си работна среща на главните секретари на парламентите на страните-членки на НАТО и страните-кандидатки за членство в НАТО от Черноморския регион

Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева: Силистра е град с хилядолетна история, където миналото е вплетено по неповторим начин в облика на града
14.09.2019
Джема Грозданова: България е твърд привърженик на интеграцията на Албания в ЕС и споделя позицията, че страната скоро трябва да получи дата за начало на преговори
17.09.2019

Главният секретар на Народното събрание Стефана Караславова участва в първата по рода си работна среща на главните секретари на парламентите на страните-членки на НАТО и страните-кандидатки за членство в НАТО от Черноморския регион

Главният секретар на Народното събрание Стефана Караславова участва в първата по рода си работна среща на главните секретари на парламентите на страните-членки на НАТО и страните-кандидатки за членство в НАТО от Черноморския регион – България, Румъния и Турция, както и Украйна и Грузия. Форумът се проведе в Грузия на 9 и 10 септември 2019 г. по инициатива на грузинския главен секретар на парламента.

Конференцията, организирана под егидата на Парламентарната асамблея на НАТО, имаше за цел интензифициране на контактите на експертно ниво между парламентите на участващите страни и задълбочаване на регионалното сътрудничество на фона на общите предизвикателства пред сигурността. В приветствието си към участниците главният секретар на грузинския парламент  Гиви Миканадзе изрази надежда срещата да доведе до засилване на обмена на информация между парламентите, както и до очертаване на съвместни цели и набелязване на стратегии за постигането им. Във встъпителната част се включи и председателят на Комисията по отбрана и сигурност в грузинския парламент Иракли Сесиашвили, който наблегна на значението на експертната работа в законодателните органи за вземането на политически решения.  Генералният  секретар на Парламентарната асамблея на НАТО Дейвид Хобс открои като успех факта, че новите съюзници в Алианса са поели инициативата за разширяване на експертните контакти с парламентите на настоящите страни-кандидатки за членство.

Участниците в конференцията представиха структурата на администрацията на представляваните от тях парламенти. Главният секретар на Народното събрание Стефана Караславова благодари за поканата и даде висока оценка на инициативата на грузинския парламент за настоящата работна среща. Тя информира участниците в конференцията, че 2019 г. е юбилейна за Република България, тъй като се навършват 140 години от свикването на Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция. Стефана Караславова направи презентация, в която представи общата и специализираната администрация в структурата на Народното събрание и изрази принципното желание на Народното събрание на Република България да стане домакин на среща в същия формат през следващите години. От името на главния секретар на българския парламент Десислава Накова, държавен експерт в дирекция „Международни връзки и протокол“ и секретар на българската делегация в Парламентарната асамблея на НАТО, представи в детайли дейността на дирекция „Международни връзки и протокол“.

На форума бяха обсъдени перспективите и възможностите за задълбочаване на регионалното сътрудничество, реформите, постиженията, предизвикателствата и бъдещите планове в парламентите на страните-партньори. Дискусията премина с активното участие на българските представители.

Главният секретар на българския Парламент запозна участниците в срещата с някои проекти, по които се работи в момента и изрази надежда, че след успешното им приключване ще можем да споделим добрите практики с другите страни. Важно място бе отделено и на посещения в нашата страна на делегации на ниво администрация, водени от съответните главни секретари на парламенти и ползотворните дискусии и обмяна на опит. В тази връзка главният секретар на грузинския парламент представи пакет от предложения за продължаване на регионалното сътрудничество, включващи проучвателно посещение на представители на четирите страни-партньори; създаване на специализирана регионална академия и определянето на лица за контакт от парламентите, които ще отговарят за координацията на регионалното сътрудничество.

Source: Новини на Народно събрание