Делегация на КЕВКЕФ взе участие в Конференцията на Комисиите по европейските въпроси на страните-членки на EС в Букурещ

България поема председателството на ПАЧИС решена да постигне съществени резултати в полза на гражданите от региона, заяви председателят на Народното събрание Цвета Караянчева в Баку
20.06.2019
Вежди Рашидов: България и Германия могат да обединят усилия в борбата с фалшификатите на изкуството
26.06.2019

Делегация на КЕВКЕФ взе участие в Конференцията на Комисиите по европейските въпроси на страните-членки на EС в Букурещ

Делегация на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) взе участие в 61-то пленарно заседание на Конференцията на Комисиите по европейските въпроси на националните парламенти на страните-членки на ЕС (КОСАК). Форумът се проведе в Букурещ и отбеляза края на Парламентарното измерение на Румънското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Народното събрание на Република България бе представено от делегация в състав г-н Кристиан Вигенин – председател на КЕВКЕФ, г-жа Ивелина Василева, г-жа Имрен Мехмедова и г-н Петър Петров – заместник-председатели на комисията и г-н Иван Иванов – член на КЕВКЕФ.

На конференцията бяха обсъждани теми като резултатите от Румънското председателство; търговските перспективи пред ЕС и бъдещите отношения между ЕС и Обединеното Кралство след Брекзит; Европейското образователно пространство като двигател за силен Единен пазар и ролята на националните парламенти в изграждане на икономика, основана на иновации и технологичен прогрес.

Народните представители от КЕВКЕФ взеха активно участие в дебатите. Председателят на комисията г-н Кристиан Вигенин поздрави домакините за успешно проведеното председателство, като подчерта българската подкрепа за приоритетите и за мотото – „Сближаването като обща ценност“. Той открои някои от темите, по които е постигнат напредък, като акцентира върху работата по европейската перспектива за Западните Балкани. „Добросъседските отношения и регионалното сътрудничество трябва да бъдат обект на оценка по време на целия процес на присъединяване“, подчерта Вигенин. Председателят на КЕВКЕФ обърна внимание на българската подкрепа за обявения по време на Румънското председателство Стратегически дневен ред за изследвания и иновации за Черно море с хоризонт 2030 г.

„Най-голямата ни цел в сферата на социалната политика е изграждането на един социално по-справедлив Европейски съюз“, заяви Кристиан Вигенин и изтъкна две от постиженията в тази сфера – приетата Директива за баланса между професионалния и личния живот, както и напредъка по създаването на Европейския орган по труда.

В дискусията по въпроса за бъдещите отношения на Съюза с Обединеното Кралство след Брекзит се включи заместник-председателят на КЕВКЕФ г-жа Имрен Мехмедова. Тя изрази надежда, че постигнатото от г-н Барние и екипа му Споразумение за оттегляне е най-добрият възможен резултат, който ще позволи адаптирането на гражданите и бизнеса към новите реалности след оттеглянето на Обединеното Кралство. Г-жа Мехмедова добави, че правата на гражданите са от първостепенна важност за България и те трябва да бъдат напълно защитени след напускането на Обединеното кралство. Тя заяви, че е нужно да бъдат установени амбициозни правила за придвижването на хора, правила, базирани на пълна реципрочност и недискриминация между държавите-членки.

Заместник-председателят на КЕВКЕФ г-жа Ивелина Василева взе участие в дебата за важността на Европейското образователно пространство като основа за силен общ пазар. Тя отбеляза, че темата за образованието е дълбоко залегнала в политическия дневен ред на България и превръщането на българското образование в неразделна част от общоевропейското образователно пространство е основен национален приоритет. В допълнение тя посочи, че въпреки постигнатия напредък,  Европейското образователно пространство е изправено пред предизвикателства от нормативен и технологичен характер, а преодоляването им трябва да отчита националните специфики. Тя завърши с това, че основните потребности на България са свързани с осигуряването на законодателни мерки, които да осигурят пълноценното ѝ участие в Европейското образователно пространство.

В края на форума бяха приети Приносът и Заключенията на 61-вия Пленарен КОСАК, които ще бъде изпратени до националните парламенти, Европейския парламент, Съвета и Комисията. Следващата среща на КОСАК, която ще бъде в председателски формат, ще се проведе през юли във Финландия и ще бележи началото на ротационното председателство на Съвета на ЕС през втората половина на 2019-та година. 62-то пленарно заседание на КОСАК ще се проведе през декември в столицата на Финландия, Хелзинки.

Source: Новини на Народно събрание