Активният диалог между парламентаристите допринася за разширяване на сътрудничеството и двустранните връзки в редица сфери, е общото мнение на председателите на парламентите на България и Азербайджан

Заместник-председалят на Народното събрание Емил Христов откри изложбата „Най-големият малък приятел на животните и природата“
19.06.2019
Делегация на КЕВКЕФ взе участие в Конференцията на Комисиите по европейските въпроси на страните-членки на EС в Букурещ
25.06.2019

Активният диалог между парламентаристите допринася за разширяване на сътрудничеството и двустранните връзки в редица сфери, е общото мнение на председателите на парламентите на България и Азербайджан

Активният диалог между парламентаристите на България и Азербайджан допринася за разширяване на сътрудничеството и развитието на двустранните връзки в редица сфери. Това беше общото мнение на председателите на парламентите на България и Азербайджан Цвета Караянчева и Октай Асадов, изразено на срещата им в рамките на 53-ата генерална асамблея на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС) в Баку.

На форума председателят на Народното събрание Цвета Караянчева ще поеме от името на българския парламент ротационното председателство на ПАЧИС.

Председателите на двете законодателни институции подчертаха важната роля на парламентите за разширяване на сферите на сътрудничество между България и Азербайджан. Основен принос за това имат членовете на групите за приятелство в парламентите, които водят активен диалог. Отбелязано беше и желанието на Азербайджан за задълбочаване на диалога с ЕС, както и изразената от България подкрепа за постигането му.

Азербайджан има важно значение за диверсификацията на източниците на природен газ, реализирането на Южния газов коридор ще бъде реален принос към енергийната сигурност на Европа, посочи председателят на Народното събрание. Цвета Караянчева припомни, че България подкрепя изграждането на Южния газов коридор и разглежда Азербайджан като водещ фактор и гарант за успешното осъществяване на този проект. Тя подчерта, че има значителен потенциал за сътрудничество между България и Азербайджан в областта на енергетиката и доставката на енергийни ресурси.

Председателите на двете законодателни институции посочиха, че има неизползван потенциал в областта на търговията и трябва да бъдат положени усилия той да бъде оползотворен. Възможните направления за увеличаване на българския износ могат да се търсят в областта на доставки на стоки от хранително-вкусовата промишленост и оборудване за нея, вина и безалкохолни напитки, парфюмерия и козметика, медикаменти, облекла, обувки и др., посочи Цвета Караянчева. От своя страна Октай Асадов потвърди, че Азербайджан проявява интерес към сътрудничество в областта на селското стопанство и горите.

Source: Новини на Народно събрание