582 хил. лв. са медийните пакети за Евроизбори 2019

Очаквайте очакваното: „Сиела Норма“ ще доставя устройства на „Смартматик“, разработени специално за българския вот
23.04.2019
Медийната цена на кампанията – 1,6 млн. лв за 10 дни
07.05.2019

582 хил. лв. са медийните пакети за Евроизбори 2019

Ден преди старта на предизборната кампания за Евроизбори 2019, Централната избирателна комисия (ЦИК) взе решение, с което определя средствата за медийни пакети, от които могат да се възползват регистрираните в надпреварата политически субекти.
Съгласно чл. 178 от Изборния кодекс, държавата предоставя средства за медийни пакети в размер на 40 000 лв. на партиите и коалициите, които са регистрирали кандидати и нямат право на държавна субсидия по Закона за политическите партии.
На коалиция, в която участват и партии получващи държавна субсидия по реда на Закона за политическите партии, се предоставят средства за медийни пакети в размер, пропорционален на дела на партиите, участващи в коалицията, които нямат право на държавна субсидия.
Инициативните комитети, регистрирали кандидати, получават държавни средства за медийни пакети в размер на 5 000 лв.
Средствата за медийните пакети за сметка на държавния бюджет се използват за заплащане на различните платени форми на отразяване на предизборната кампания чрез доставчиците на медийни услуги. Редът за предоставянето и разходването на средствата за медийните пакети се определя от ЦИК, съгласувано с министъра на финансите.
Със своето решение № 227-ЕП от 25.04.2019 г. ЦИК посочи субектите, които имат право да ползват медийни пакети и техния размер.
От държавни средства могат да се възползват общо 20 субекта – 8 партии, 6 коалиции и 6 инициативни комитета, издигнали независими кандидати за членове на Европейския парламент.  
Общата сума, на която те имат право, възлиза на 582 000 лв. (с ДДС).
В таблицата по-долу са представени подробно субектите, които могат да се възползват от медийни пакети и сумите, с които могат да разполагат.

Екипът ни ще следи към кои доставчици на медийни услуги ще бъдат насочвани тези средства по време на кампанията и ще представи информация за това в последващи публикации.