Парламентарното измерение на социалния диалог беше основна тема на кръгла маса в Народното събрание, посветена на 100-годишнината от създаването на Международната организация на труда

Възможностите за привличане на повече инвестиции и развитието на туризма обсъди заместник-председателят на Народното събрание Емил Христов с председателя на Групата за приятелство с България в парламента на Кувейт Ракан Юсеф Ал Несф
23.04.2019
От началото на 2019 г. Народното събрание е приело 43 закона, 60 решения и обръщение към българския народ по повод 140-ата годишнина от Учредителното събрание
30.04.2019

Парламентарното измерение на социалния диалог беше основна тема на кръгла маса в Народното събрание, посветена на 100-годишнината от създаването на Международната организация на труда

Парламентарното измерение на социалния диалог беше основна тема на кръгла маса в Народното събрание, посветена на 100-годишнината от създаването на Международната организация на труда. Във форума, организиран от Министерството на труда и социалната политика, участваха представители на законодателната и изпълнителната власти, на социалните партньори и на структурите на гражданското общество.

Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева изрази благодарността на българския парламент за дейността на всички участници в тристранния диалог. Вярвам, че и занапред всички заедно ще продължите да отстоявате правата на работещите, ще бъдете стожери за спазване на трудовото законодателство и ще влагате своите енергични усилия за отговорна защита на правата на труда в България, подчерта тя. Председателят на парламента заяви, че Народното събрание, както и досега, ще продължи да подкрепя усъвършенстването на законодателната уредба в тази област в името на благото на българските граждани и на цялото общество.

Можем да се гордеем, че нашата страна е активен участник в дейността на Международната организация на труда (МОТ), чиито член става година след нейното създаване, заяви Цвета Караянчева. Тя подчерта, че България е сред страните, които вече 100 години работят заедно за повишаване на благосъстоянието на трудещите се лица, за подобряване на качеството на живот и постигане на социален прогрес. Насърчаването на социалния диалог на всички нива е ключова предпоставка за постигане на този прогрес, посочи председателят на Народното събрание.

Председателят на парламентарната Комисия по труда, социалната и демографската политика д-р Хасан Адемов посочи, че България е ратифицирала 101 от общо 189-те конвенции, приети от МОТ. Това нарежда страната ни сред първите 10 държави, които са приели и приложили разпоредбите на организацията, подчерта той. Д-р Хасан Адемов декларира, че Народното събрание и Комисията по труда, социалната и демографската политика ще продължат съвместните усилия с представителите на Министерството на труда и социалната политика и на социалните партньори, за да могат всички конвенции на МОТ да намерят подобаващо място в българското законодателство.

Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков посочи, че МОТ е уникална организация, която позволява да бъдат взимани съвместни решения от представителите на правителствата, работодателите и работниците с цел подобряване на условията на работа, постигане на достоен труд и социална справедливост за всички. Днес 100 години след нейното създаване със задоволство можем да отбележим множество постижения в социалната сфера, като същевременно отчитаме със загриженост и редица предизвикателства, пред които се изправя съвременния свят, отбеляза той. Бисер Петков подчерта, че са необходими конкретни действия в отговор на тези предизвикателства, за да може да се запази и укрепи постигнатото – активни политики по заетостта, приобщаващ пазар на труда, добре функциониращи институции, използване на технологиите в подкрепа на достойния труд и човека, както и насърчаване на възможностите на предприятията за развитие и генериране на заетост.

Изказвания на кръглата маса направиха президентът на Конфедерацията на труда „Подкрепа“ и заместник-председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество Димитър Манолов и председателят на Българската търговско-промишлена палата  и заместник-председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество Цветан Симеонов.

Source: Новини на Народно събрание