Законодателството в областта на борбата с корупцията беше основна тема на срещата на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика с председателя на Съвета за контрол на дейността на Агенцията за превенция на корупцията на Черна гора Горанка Вучинич

Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева разговаря с министъра на пътищата и градоустройството на Иран Мохаммад Еслами
19.04.2019
Парламентарното измерение на социалния диалог беше основна тема на кръгла маса в Народното събрание, посветена на 100-годишнината от създаването на Международната организация на труда
24.04.2019

Законодателството в областта на борбата с корупцията беше основна тема на срещата на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика с председателя на Съвета за контрол на дейността на Агенцията за превенция на корупцията на Черна гора Горанка Вучинич

Българското законодателство в областта на борбата с корупцията беше основна тема на срещата на народните представители от Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика с председателя на Съвета за контрол на дейността на Агенцията за превенция на корупцията на Черна гора Горанка Вучинич.

Председателят на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика Борис Ячев отбеляза, че първият български закон за борба с корупцията е приет още през 1896 г. броени години след Освобождението на България. В него за първи път се говори за гражданската конфискация, която е тема, актуална и днес, посочи той. Борис Ячев разказа на гостите за принципите на формиране и за работата на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика на Народното събрание. Той подчерта, че от избирането й до сега комисията, в която участват по двама представители на всички парламентарни групи, е взимала всички свои решения с пълен консенсус. Това е доказателство за професионализма на нейните членове и за волята им за ефективна борба с корупцията, добави Борис Ячев.

Председателят на Съвета за контрол на дейността на Агенцията за превенция на корупцията на Черна гора Горанка Вучинич благодари за възможността делегацията да разговаря с народните представители от Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. Това е изключително важно посещение за нашата институция, създадена преди три години с цел изпълнение на препоръките на Европейската комисия в тази област, отбеляза тя. Съветът за контрол на дейността на Агенцията за превенция на корупцията на Черна гора е независима институция, която има превантивна функция, посочи Горанка Вучинич и добави, че с нейното създаване се осъществява централизация на дейностите, свързани с борбата с корупцията в Черна гора.

Борис Ячев отбеляза, че членовете на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика са участвали активно в подготовката и обсъждането от Народното събрание на новия Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. С него се уреждат мерките за противодействие на корупцията, конфликтът на интереси, декларирането на имущество, условията и редът за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, статутът и функциите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Source: Новини на Народно събрание