Аз Гласувам – от А до Я за избирателя

Факт ли са вече медийните тарифи за Евроизбори 2019?
16.04.2019
582 хил. лв. са медийните пакети за Евроизбори 2019
25.04.2019

Аз Гласувам – от А до Я за избирателя

През 2013 г. Институт за развитие на публичната среда разработи онлайн платформата „Аз Гласувам”. Тя представлява интерактивен инструмент в помощ на избирателите и цели да спомогне за повишаване на тяхната активност и подобряване на изборния процес.

Във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България, екипът на ИРПС актуализира съдържанието на платформата съгласно разпоредбите на Изборния кодекс и указанията на Централната избирателна комисия. Потребителите на „Аз Гласувам” могат да намерят информация за своите права и задължения като избиратели, за съответните изборни процедури – крайни срокове, отговорни институции, подаване на жалби и сигнали и др. Платформата предоставя данни на достъпен език за различни групи от избиратели – граждани в неравностойно положение; студенти и ученици; избиратели извън страната; чуждестранни граждани от ЕС. След приключване на процедурите по определяне на участниците в изборите за Европейски парламент, екипът на ИРПС ще публикува подробна информация за всички кандидати.

Част от „Аз Гласувам” е и онлайн Наръчник за защита на личните данни по време на избори – „Моите лични данни. Той съдържа информация за правата на гражданите при обработване на личните им данни; за съществуващите гаранции срещу злоупотребата с лични данни при събиране на подписи; за това как да участваме в подписки като поддръжници и като организатори; за различните видове подписки. Цялото съдържание на инструмента е съобразено с изискванията както на българското законодателство, така и на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

В отделни секции на платформата потребителите могат да намерят данни за предходни избори; обучителни материали на ИРПС, свързани с наблюдението на изборния процес и подпомагащи работата на изборната администрация; карти, идентифициращи рискове преди местни избори 2015 г. Специално разработен формуляр дава възможност на потребителите да подават сигнали за изборни нарушения.