Парламентът прие промени в Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на първо четене

Изложба, посветена на 140-ата годишнина от приемането на Търновската конституция, откри в Стара Загора областният управител Гергана Микова
27.03.2019
Даниела Дариткова е новият председател на ПГ на ПП ГЕРБ. Това съобщи в пленарна зала заместник-председателят на Народното събрание Емил Христов.
29.03.2019

Парламентът прие промени в Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на първо четене

Парламентът прие промени в Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на първо четене. Законопроектът беше единодушно подкрепен с 97 гласа „за“. Промените са внесени от Данаил Кирилов от ГЕРБ и Хамид Хамид от ДПС.

В обхвата на закона се добавят директорът на Националната следствена служба и неговите заместници. Предлага се обаче изключване на общинските съветници от обхвата на закона. Целта е да се избегне блокиране на системата на деклариране на лицата, заемащи висши публични длъжности, посочват вносителите.

Увеличава се от „над 1000 лв.“ на „над 5000 лв.“ прагът за декларираните доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година.

Промените предвиждат уведомяване на съответните лица, заемащи висши публични длъжности, за установено несъответствие в размер до 5000 лв., като се дава възможност да направят корекция. При установено несъответствие в размер на не по-малко от 10 000 лв., антикорупционната комисия ще предприема действия за изпращане на материалите от проверката на Националната агенция за приходите. При установено несъответствие в размер на не по-малко от 20 000 лв., комисията ще приема решение за извършването на проверка на имущественото състояние на лицето, заемащо висша публична длъжност.

Със законопроекта се създава възможност КПКОНПИ да бъде освободена от заплащане на държавни такси, независимо от изхода на делото, тъй като вземането на държавата е с публично-правен характер.

Предвижда се декларации по силата на закона да подават и служителите в администрациите на омбудсмана и на Конституционния съд.

Source: Новини на Народно събрание