Парламентът прие на второ четене нов Закон за защита на търговската тайна

Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева и председателят на Комисията по здравеопазването Даниела Дариткова се срещнаха с ръководството на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи
20.03.2019
Парламентът избра Радослав Миленков за подуправител на БНБ
22.03.2019

Парламентът прие на второ четене нов Закон за защита на търговската тайна

Парламентът прие на второ четене нов Закон за защита на търговската тайна. Със закона се въвеждат изисквания на европейска директива за защитата на неразкрити ноу-хау и търговска информация /търговски тайни/ срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване. Целта е правна закрила на интелектуалните продукти, търговската и научно-изследователската информация, както и иновационното ноу-хау.

В закона е записано, че търговска тайна е всяка търговска информация, ноу-хау и технологична информация, която отговаря едновременно на следните изисквания: представлява тайна по такъв начин, че като цяло или в точната си конфигурация и съвкупност от елементи не е общоизвестна или леснодостъпна за лица от средите, които обичайно използват такъв вид информация; има търговска стойност, поради тайния си характер; по отношение на нея са предприети мерки за запазването й в тайна, от лицето, което има контрол върху информацията.

Разписани са случаите, при които придобиването на търговска тайна е правомерно или неправомерно. Със закона се урежда производството и мерките за защита на търговската тайна по съдебен ред.

Според вносителя /Министерския съвет/ с приемането на закона се увеличават стимулите за бизнеса, запазват се гаранциите за развитието на конкурентоспособността, подобряват се условията за трудова мобилност и се увеличава броят на работните места.

Source: Новини на Народно събрание