Да бъде обсъдена идеята за въвеждане на интегрален тест вместо изпити за назубрени уроци се ангажира председателят на Комисията по образованието и науката Милена Дамянова на срещи с учители от Силистра

Пътуваща изложба, посветена на 140 години от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция, беше представена в Шумен
18.03.2019
Снимки на български военни от мисии, операции и учения представя в Народното събрание фотоизложбата „България в НАТО“
20.03.2019

Да бъде обсъдена идеята за въвеждане на интегрален тест вместо изпити за назубрени уроци се ангажира председателят на Комисията по образованието и науката Милена Дамянова на срещи с учители от Силистра

Да бъде обсъдена идеята за въвеждане на интегрален тест вместо изпити за назубрени уроци се ангажира председателят на Комисията по образованието и науката Милена Дамянова на срещи с учители от Силистра. По време на разговорите с педагози от Дулово беше предложено да има интегрален тест на принципа на SAT или TOEFL, вместо изпити по предмети за учениците от десети клас при завършване на образователния етап. В срещата участва и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

На срещите педагозите изразиха одобрението си за промяната на изпита по български език и литература, чиито две части бяха обединени в една, така както изисква Законът за предучилищното и училищното образование. „Колегите дадоха своите предложения за евентуално бъдещо въвеждане на подобен интегрален тест, като някои от тях подчертаха, че той не е непознат за системата“, подчерта Милена Дамянова. Тя посочи, че идеята на подобен тест е до провери уменията на учениците като цяло, а не дали знаят уроците по отделните предмети наизуст. По темата предстои обаче широка дискусия, добави председателят на Комисията по образованието и науката.

В рамките на визитата си в област Силистра Милена Дамянова гостува и на детска градина „Иглика“, където разгледа новата сензорна зала и разговаря с екипа за подкрепа за личностно развитие. Екипът, който се грижи за децата, изрази подкрепата си за идеята на закона – ресурсните учители да бъдат постоянно в детските градини и училищата. Една от първите детски градини в страната, приложила новия закон, е също детска градина от Силистра – „Нарцис“.

Милена Дамянова разговаря с училищния съвет на Езиковата гимназия в Силистра, чиято възпитаничка е самата тя. Обсъдена беше новата инициатива на Комисията по образованието и науката – Клуб „Дебати“, като учениците вече предложиха теми, които да бъдат разгледани на първото заседание.

Над 2 млн. лева е инвестицията по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ в област Силистра. Това са пари за кариерното ориентиране на учителите, за студентски практики, стипендии, за ученически практики, за подкрепяща среда, подчерта Милена Дамянова. Още 9 526 305 лева са предвидени по ОП „Развитие на човешките ресурси“, където са средствата за развитие на ИКТ-програмите, за практики на ученици и студенти, за кариерно ориентиране, за занимания по интереси, посочи тя. От тези средства 4,5 млн. лв. са само за подобряване на качеството на образователната среда, 426 113 са за квалификация на преподавателите, допълни председателят на Комисията по образованието и науката.

На срещите с преподавателите от района председателят на Милена Дамянова изслуша предложенията за по-добра работата в училищата и детските градини, както и за предизвикателствата пред учителите. Пари по европейските и национални програми има достатъчно и е необходимо единствено професионална работа за тяхното изпълнение беше отбелязано по време на разговорите. Министър Красимир Вълчев подчерта, че приоритет в работата на Министерството на образованието и науката са подобряване на материалната база и модернизиране на процеса на обучение.

Source: Новини на Народно събрание