Бойко Атанасов е новият председател на Комисията за финансов надзор

В Народното събрание се проведе кръгла маса на тема „Да сведем до нула астматичните пристъпи“
14.03.2019
Народният представител от Групата за приятелство с Ирландия Иван Миховски разговаря в парламента с министъра на общинското развитие, природните ресурси и развитието на цифровите технологии на Ирландия Шон Кани
18.03.2019

Бойко Атанасов е новият председател на Комисията за финансов надзор

Парламентът избра Бойко Атанасов за председател на Комисията за финансов надзор. В гласуването участваха 134 народни представители и всички бяха „за“.

Бойко Атанасов бе досегашен заместник-председател на КФН. След избора му за председател, той подаде оставка като заместник-председател и парламентът я гласува.

В доклада на Комисията по бюджет и финанси се посочва, че Бойко Атанасов има 20-годишен професионален опит в сферата на публичните финанси и притежава необходимото образование и публична репутация да заеме длъжността. При изслушването си пред комисията Атанасов е очертал три основни цели пред КФН: създаване на стабилен екип от професионалисти; изграждане на прозрачна и навременна комуникация с обществото; осъществяване на изключително стриктен надзор по отношение на поднадзорните лица в трите основни направления, регулирани от КФН – капиталовите пазари, застраховането и пенсионните фондове.

Source: Новини на Народно събрание