Парламентът прие първия годишен доклад на новия консолидиран антикорупционен орган

Председателят на Комисията по отбрана ген. Константин Попов разговаря с директора на американската Агенция по отбрана и сигурност Чарлз Хупър
13.03.2019
Бойко Атанасов е новият председател на Комисията за финансов надзор
15.03.2019

Парламентът прие първия годишен доклад на новия консолидиран антикорупционен орган

Парламентът прие единодушно със 105 гласа „за“ Доклада за дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ за 2018 г.

По направление „Публичен регистър“ са били приети 2 866 ежегодни имуществени декларации, 3 568 встъпителните декларации за имущество и конфликт на интереси и 102 финални декларации, се посочва в първия годишен доклад на консолидирания антикорупционен орган.

Общо през 2018 г. в съдилищата на страната са внесени 198 искания за налагане на обезпечителни мерки в размер на 316 668 042,69 лв., се казва още в документа. За 2018 г. са постановени 28 решения с установен конфликт на интереси и са получени 701 сигнала.

Source: Новини на Народно събрание