Парламентът прие Годишен отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г.

Ивелина Василева: Предвиждат се повече средства за адаптация към климатичните промени в периода 2021-2027 г.
26.02.2019
Десетки балони полетяха пред централния вход на Народното събрание като израз на съпричастност и подкрепа на хората с редки болести в България
28.02.2019

Парламентът прие Годишен отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г.

Парламентът прие Годишен отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г. В доклада на Комисията по здравеопазване се посочва, че през 2017 г. се отчита по-стриктно изпълнение на алгоритмите на клиничните пътеки, подобряване качеството на медицинската дейност и на работата при воденето на документацията и организацията в лечебните заведения. Като траен показател се очертава нарастването на разходите за лекарствени продукти, дължащо се на навлизането на нови, скъпи молекули. Отчита се и нарастване на броя на здравноосигурените лица, обърнали се към системата. Наблюдава се ръст и на броя на болните с редки заболявания.

В тази връзка в отчета се посочва необходимост от създаване на специален /държавен/ фонд, който да подпомага финансирането на редките болести. Изтъкнато е предимството на стимулирането на медицинските специалисти към предписване на генерични лекарствени продукти чрез образователни програми за предимствата на генеричната политика.

Source: Новини на Народно събрание