Ивелина Василева: Предвиждат се повече средства за адаптация към климатичните промени в периода 2021-2027 г.

Цветан Цветанов и делегация на Народното събрание участваха в Четвъртата среща на Съвместната група за парламентарен контрол на Европол в Букурещ
25.02.2019
Изложбата, посветена на 140 години от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция, гостува в Смолян
27.02.2019

Ивелина Василева: Предвиждат се повече средства за адаптация към климатичните промени в периода 2021-2027 г.

В предложението на Европейската комисия за новия програмен период се предвиждат повече средства за мерки по адаптация към климатичните промени. Очаква се увеличението им да е от 20% на 25% в бъдещия бюджетен период 2021-2027 г. Това каза председателят на парламентарната Комисия по околната среда и водите Ивелина Василева, която участва като говорител в международна конференция, посветена на климатичните промени и енергийната ефективност в Памплона, Испания.
Форумът е част от програмата събития „Науката среща регионите“ с подкрепата на Генерална дирекция „Съвместен изследователски център“ към ЕК и е резултат от доброто сътрудничество между регион Навара и Община Габрово. В конференцията участват представители на ЕК, академичните среди, бизнеса и обществени организации. Българската делегация, в която участва и кмета на Габрово Таня Христова, беше посрещната от президента на регион Навара Ушуе Баркос и от регионалния министъра на околната среда Исабел Елисалде.
Климатичните промени са факт, мерки за адаптация към тях трябва да се включват във всички регионални планове за развитие, подчерта Ивелина Василева. По думите й рисковете винаги са по-малки за по-добре подготвените общество и бизнес.
Европа и северното полукълбо се затоплят с по-бързи темпове от останалата част от света, което поставя България в уязвим регион, отбеляза председателят на парламентарната екокомисия. За защита на хората и икономиката са нужни адекватни мерки, посочи тя.
Ивелина Василева подчерта, че България работи активно за смекчаване на последствията и адаптация към климатичните промени. Със съдействието на Световната банка беше разработен проект на Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие. Документът очертава стратегическата рамка и приоритетите до 2030 г., нужните мерки, график за тяхното изпълнение, необходимите ресурси и отговорните институции. Разработени са и девет секторни оценки, доклад за макроикономическите последици от изменението на климата, както и оценка на управлението на риска от бедствия. Обхванатите в Националната стратегия сектори са „Селско стопанство“, „Гори“, „Биологично разнообразие и екосистеми“, „Води“, „Енергетика“, „Транспорт“, „Градска среда“, „Човешко здраве“ и „Туризъм“. Секторните анализи показват, че инвестициите в мерки за адаптация се изплащат, отбеляза председателят на парламентарната екокомисия.

Source: Новини на Народно събрание