Народното събрание е домакин на заседание на Генералния комитет по политически въпроси и вътрешен ред на Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива

Повече от 9 000 граждани посетиха Народното събрание в Деня на отворени врати на институцията
10.02.2019
Председателят на Комисията по културата и медиите Вежди Рашидов връчи днес почетен плакет на Народното събрание на арх. Фикрие Булунмаз
12.02.2019

Народното събрание е домакин на заседание на Генералния комитет по политически въпроси и вътрешен ред на Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива

„Приносът на Централноевропейската инициатива (ЦЕИ) в евроинтеграционните процеси на региона на Западните Балкани – синергия и перспективи“ е темата, която обсъждат на заседание в София парламентаристи от Генералния комитет по политически въпроси и вътрешен ред на Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива (ПИЦЕИ).

Темата за интеграционните процеси в района на Западните Балкани е актуална и важна, тя успешно се вписва в акцентите на дейността на ЦЕИ, отбеляза при откриването на заседанието заместник-председателят на Народното събрание Явор Нотев. Той подчерта, че засилването на икономическия напредък, социалното сближаване, поощряването на помирението и на добросъседските отношения на Балканите са фактори от ключово значение за постигане на трайна сигурност не само в региона, но и в Европа като цяло. Милиони млади хора живеят в района на Западните Балкани и те трябва да имат възможност да се развиват и да градят бъдещето си в своите страни, заяви Явор Нотев. Той изрази надежда заседанието на парламентаристите от ЦЕИ да стимулира обмяната на опит и идеи и да допринесе за подобряване на условията на живот в страните от Западните Балкани, укрепването на демократичното управление и насърчаването на усилията на държавите от региона за европейска интеграция.

В приветствието си към парламентаристите председателят на Комисията по външна политика на Народното събрание Джема Грозданова отбеляза, че първото българско председателство в голяма степен е определяно като успешно и заради това, че България подаде ръка на Западните Балкани и допринесе за поставянето на темата за интеграцията им високо в европейския дневен ред. Предстоящите избори за Европейски парламент и Брекзит правят още по-важна ролята на регионалните организации, каквато е и ЦЕИ, посочи Джема Грозданова. По думите й една от най-важните задачи на парламентаристите е да наблюдават развитието на демократичния процес, да работят за сигурността и стабилността на Европа. Тази цел е постижима, но е необходимо утвърждаване на сътрудничеството с държавите от Западните Балкани както на регионално ниво, така и на многостранно ниво, подчерта Джема Грозданова. За разширяването на ЕС парламентарната подкрепа към националните правителства е много важна, добави тя.

Ръководителят на италианската делегация в ПИЦЕИ и председател на ПИЦЕИ Марко Маджони подчерта, че разширяването на ЕС е непрекъснат и динамичен процес. ЦЕИ е здрава котва за европейската перспектива на страните от Западните Балкани и това определя нейната ключова роля в подкрепа на усилията на държавите, желаещи да се присъединят към ЕС, посочи той.

Приоритетните цели на ЦЕИ са развитието на сътрудничеството между страните от Централна, Югоизточна и Източна Европа, подпомагането  на европейската интеграция и подготовката на страните – членки за присъединяване към ЕС. ЦЕИ насърчава и подкрепя преходните процеси в страните-членки чрез развитието на регионалното сътрудничество на гъвкава и прагматична основа по въпроси от взаимен интерес. Участието на България в ЦЕИ е насочено към укрепване на стабилността и сигурността и към утвърждаване на европейски стандарти в отношенията между държавите от региона.

Source: Новини на Народно събрание