Благодарност към България за помощта й в подготовката на Парламентарното измерение на Румънското председателство беше изказана по време на срещата на главните секретари на парламентите на страните-членки на ЕС

Заместник-председателят Емил Христов и народни представители от Групата за приятелство България – Иран разговаряха със заместник-министъра на външните работи на Иран Сейед Аббас Арагчи
30.01.2019
Председателят на Комисията по културата и медиите Вежди Рашидов подкрепи кампанията за борба с онкологичните заболявания
04.02.2019

Благодарност към България за помощта й в подготовката на Парламентарното измерение на Румънското председателство беше изказана по време на срещата на главните секретари на парламентите на страните-членки на ЕС

Специална благодарност към България за съществената й помощ в подготовката на Парламентарното измерение на Румънското председателство беше изказана по време на срещата на главните секретари на парламентите на страните-членки на ЕС.

Форумът се проведе на 27 и 28 януари 2019 г. във Виена. От българска страна в срещата участва главният секретар на Народното събрание Стефана Караславова.

Обсъдени бяха предстоящите избори за Европейски парламент,  възможностите и предизвикателствата на отворения парламент, междупарламентарният обмен на информация и Румънското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Отчетен беше и приносът на системата за Междупарламентарен обмен на информация в ЕС /IPEX/ за засилване на обмена на информация. Доклад за дейността на системата IPEX за 2018 г. представи главният секретар на естонския парламент Пееп Яхило, който е председател на борда на IPEX. Той акцентира върху практическите измерения и преимущества на парламентарното сътрудничество. Подчертано беше, че IPEX е ефективно средство за обмен на информация между държавите-членки на Европейския съюз с оглед упражняването на контрола на субсидиарност по проекти на европейски актове и осъществяването на политическия диалог. За утвърждаване на системата като ефективен способ на междупарламентарно сътрудничество спомага и интегрирането в платформата й на информация, както за Конференцията на комисиите по европейските въпроси на парламентите на Европейския съюз, така и за съвместната група за парламентарен контрол на Европол. Обединяването на този информационен ресурс се осъществи през 2018 г. с подкрепата и на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Срещата бе проведена под председателството на австрийския парламент.

Source: Новини на Народно събрание