Народното събрание подкрепя усилията на правителството за изпълнение на ангажиментите, свързани с приемането на България в еврозоната

Информация за представителите на Ловешкия край в Учредителното събрание допълва изложбата „140 години от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция“, която гостува в Ловеч
28.01.2019
Народното събрание ще има тържествено заседание на 16 април във Велико Търново
30.01.2019

Народното събрание подкрепя усилията на правителството за изпълнение на ангажиментите, свързани с приемането на България в еврозоната

Народното събрание подкрепя усилията на правителството за изпълнение на ангажиментите, свързани с приемането на България в еврозоната. Това заяви председателят на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове Кристиан Вигенин на среща със заместник-председателя на Европейската комисия, отговарящ по въпросите на еврото и социалния диалог, финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари Валдис Домбровскис. Гостът е на двудневно официално посещение в България и имаше среща с народни представители от комисиите по европейски въпроси и по бюджет и финанси.

Кристиан Вигенин посочи, че България желае продължаване на  евроинтеграцията в дълбочина и продължава активните си действия в посока присъединяване към Шенген и еврозоната. Той изрази задоволство от последователната политика на Европейската комисия за поддържане на активен диалог с представителите на националните парламенти.

Присъединяването на България към Шенген и еврозоната ще бъде важен сигнал към българските граждани, който ще допринесе за укрепване на доверието в европейските институции и европейската интеграция, подчерта на срещата заместник-председателят на Комисията по бюджет и финанси Евгения Ангелова. Тя посочи, че страната ни активно е участвала в дискусиите за укрепването на икономическото управление и за доизграждането на Икономическия и паричен съюз.

Една от основните цели на посещението ми в България е да бъдат проведени задълбочени дискусии за перспективите за приемането на България към еврозоната, отбеляза еврокомисар Валдис Домбровскис. Той посочи, че страните-членки на ЕС трябва да засилят устойчивостта на европейската икономика и да са подготвени за евентуални неблагоприятни явления.

България има силен икономически растеж, много силно фискално изпълнение и съотношение между дълг и БВП от 30 процента, което е едно от най-ниските нива в ЕС, отбеляза Валдис Домбровскис. Трябва обаче да се обърне внимание на социалното измерение и по-конкретно на изпълнение на политиките за равенство на доходите, както и на програмите за придобиване на умения и достъп до пазара на труда, добави той. България е покрила три от четирите критерия и е поела конкретни ангажименти във връзка с членството си в еврозоната, посочи еврокомисарят и добави, че ако страната изпълни тези ангажименти през третото тримесечие на 2019 г. може да се присъедини към Валутния механизъм II (ERM II).

Source: Новини на Народно събрание