Кристиан Вигенин в Букурещ: Европейският съюз има нужда от амбициозен бюджет

Във Враца беше открита пътуващата изложба, посветена на 140 години от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция
19.01.2019
Председателят на Комисията по външна политика и ръководител на българската делегация в ПАСЕ Джема Грозданова бе избрана за заместник-председател на Парламентарната асамблея
22.01.2019

Кристиан Вигенин в Букурещ: Европейският съюз има нужда от амбициозен бюджет

„България подкрепя приоритетите на Румънското председателство. Особено важен е фокусът върху сближаването – както вътрешното му измерение като социално и икономическо изравняване, така и външнополитическото измерение като поддържане на сигурността и единството на Съюза.“ Това заяви председателят на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове Кристиан Вигенин в Букурещ по време на първата среща от Парламентарното измерение на Румънското председателство на Съвета на ЕС.

 

Той подчерта важността да бъдат продължени усилията на България и Австрия за засилване на европейската перспектива пред Западните Балкани и поиска по-амбициозни цели за Източното партньорство – политика на ЕС към Източните съседи, която стартира преди 10 години.
 

„В момента тече третото поредно Дунавско председателство на Съвета на ЕС и се надявам това да помогне Дунавската стратегия да се развива като една от ключовите регионални инициативи на ЕС със силен принос към устойчивото развитие на участващите страни.“, подчерта Кристиан Вигенин. Той обърна внимание и върху бъдещата Многогодишната финансова рамка, зaявявайки, че „ЕС има нужда от амбициозен бюджет, за да може да постига амбициозни цели и преговорите по него трябва да доведа до единство на Съюза“.
 

В изказването си пред участниците в Конференцията на председателите на комисии по европейските въпроси на страните-членки на ЕС (КОСАК), Кристиан Вигенин засегна и темата за миграцията, като изтъкна нуждата от бързо постигане на споразумение по реформата на Общата европейска система на убежище.
 

В началото на срещата беше обявено и решението на Председателската тройка да подкрепи инициативата на българския депутат за засилване на взаимодействието между КОСАК и Конференцията на комисиите по европейка интеграция на страните от Западните Балкани (КОСАП). 


Source: Новини на Народно събрание