АЛЕКСАНДЪР КОЙЧЕВ ИВАНОВ

  • Дата на раждане : 29/08/1982 Бургас, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 23-СОФИЯ 1;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: aleksandar.ivanov@parliament.bg
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Парламентарна група на ПП ГЕРБ
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по бюджет и финанси
член 10/05/2017 - до момента
Комисия по здравеопазването
член 10/05/2017 - до момента
Група за приятелство България - САЩ
член 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - КНДР
зам.-председател 06/06/2018 - до момента
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
09/06/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно актуализиране на Позитивен лекарствен списък Приложение 1.
Писмен отговор на 09/06/2017.
27/04/2018
Питане към Владислав Горанов, Министър на финансите относно анализ на Министерството на финансите за данните на финансовото състояние на общините през 2017 г. и за общините в процедура по финансово оздравяване през 2018 г..
Писмен отговор на 27/04/2018.
01/06/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно финансовото състояние на дружеството "Бул Био - НЦЗПБ" ЕООД за последните 2 години.
Отговорено в зала на 01/06/2018.
  • Александър Георгиев Василев - правни въпроси
  • Банко Пенков Банков - култура и медии
  • Николай Асенов Стойнев - финансите