Парламентът прие на първо четене предложените промени в закона за противодействие на корупцията

Председателят на Комисията по културата и медиите Вежди Рашидов се срещна в парламента с делегация на Саудитска Арабия
13.12.2018
Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева връчи наградата „Студент на годината за 2018”
17.12.2018

Парламентът прие на първо четене предложените промени в закона за противодействие на корупцията

Парламентът прие на първо четене предложените промени в закона за противодействие на корупцията. Вносител е председателят на правната комисия Данаил Кирилов.

Поправките са реакция на НС след тълкувателното решение на ВКС, в което се постановява, че прекратяването на наказателното дело е абсолютна пречка за внасяне на иск за гражданска конфискация. Решението има силата на закон и след него Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/ трябва да оттегли от съдилищата в страната исковете за отнемане на незаконно придобито имущество. Това, по данни на председателя й Пламен Георгиев, засяга 19 производства за близо 22 млн. лв. На основание на тълкувателното решение вече е прекратено едно производство и комисията има около 300 висящи съдебни производства, е посочил при обсъждането в правна комисия Георгиев.

Целта на предложените промени е обезпечаване на ефективната работа на КПКОНПИ, а упражняването на правото на иск за отнемане на незаконно придобито имущество е самостоятелно производство, необвързано от развитието на наказателния процес.

Със законопроекта се прецизират и разпоредбите относно сроковете за извършване на предварителната проверка във фазата на производството по гражданска конфискация. Предлага се неспазването на инструктивните срокове да не е основание за прекратяване на гражданското производство.

Урежда се действието на закона по отношение на неприключилите проверки и производства пред съда по реда на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество /отменен/ и Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. По този начин се цели в пълна степен защитата на държавния интерес и обезпечаване на ефективността на гражданската конфискация, пише в мотивите си вносителят.

Source: Новини на Народно събрание