Парламентът прие промени в Закона за устройство на територията на първо четене

Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева се срещна с представители на Камарата на строителите в България
12.12.2018
Парламентът прие на първо четене предложените промени в закона за противодействие на корупцията
14.12.2018

Парламентът прие промени в Закона за устройство на територията на първо четене

Парламентът прие промени в Закона за устройство на територията на първо четене. С промените се отлага влизането в сила на изисквания за наличие на общи устройствени планове като необходима предпоставка за извършване на промяна на предназначението на извън урбанизирани територии, както и други ограничения, свързани със създаването на подробни устройствени планове за определени територии на населените места и техните землища. Сегашният срок е 1 януари 2019 г., с промените се удължава до 1 януари 2021 г.

Повод за отлагането е обстоятелството, че в голяма част от общините все още не са налице одобрени и влезли в сила общи устройствени планове. Забавянията в процедурите са свързани с оспорване на процедурите за избор на изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки; затруднено е набавянето на необходимите изходни данни и информация, свързани с устройството на съответните територии; продължителност на процедурите за обществено обсъждане; забавяне на съгласувателните процедури с централни и териториални администрации, експлоатационни дружества и най-вече с Министерството на културата и Министерството на околната среда и водите и обжалване на екологичните оценки.

Source: Новини на Народно събрание