Народните представители от Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове изслушаха министъра на правосъдието Цецка Цачева относно Доклада на Европейската комисия за напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка

Председателите на комисиите по външна политика и по труда и социалната политика Джема Грозданова и Хасан Адемов разговаряха с делегация на групата за приятелство с България в Националното събрание на Франция
29.11.2018
Парламентът прие окончателно на второ четене законопроекта за личната помощ
06.12.2018

Народните представители от Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове изслушаха министъра на правосъдието Цецка Цачева относно Доклада на Европейската комисия за напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка

Народните представители от Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове изслушаха министъра на правосъдието Цецка Цачева относно Доклада на Европейската комисия за напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка. В рамките на дискусията беше подчертана националната значимост на темата, както и желанието на изпълнителната власт процедурите по Механизма за сътрудничество и проверка за страната ни да бъдат приключени до края на мандата на настоящата ЕК през есента на следващата година.

Председателят на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове Кристиан Вигенин посочи, че напредъкът по три от показателите – независимост на съдебната система, правна рамка и организирана престъпност, задължава да се предприемат още по-сериозни действия по останалите незавършени теми механизма. По думите му Народното събрание трябва да води по-активен диалог по взаимодействието си с другите комисии по европейски въпроси в националните парламенти на страните от ЕС.

Докладът е положителен, обективен и потвърждава необратимостта на предприетите реформи, отбеляза министърът на правосъдието Цецка Цачева. Тя постави акцент и върху работата на законодателната институция по отношение на нормотворчеството в частност на Гражданско-процесуалния кодекс и законопроекти, свързани със съдебната реформа. Министърът на правосъдието допълни, че докладът по Механизма за сътрудничество и проверка амбицира всички институции да работят още по-интензивно и с максимално сгъстени темпове за изпълнение на посочените препоръки.

Заместник-председателят на КЕВКЕФ Ивелина Василева подчерта положителните тенденции към страната ни в редица доклади на ЕК. Според нея усилията и желанието на българските институции да преодолеят поставените предизвикателства намират оценка и подкрепа.

Народният представител Петър Петров изрази увереността си, че България ще защити направеното, като зададе въпрос за прозрачността и достъпността на всеки гражданин до електронно правосъдие.

Цецка Цачева отговори, че неговото постигане, като част от актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, се корени в принципите за прозрачност и информираност. Тя уточни, че е необходима пълна свързаност между различните органи на съдебната власт, като в момента са налице много добре изградени функционалности на ниво апелативни райони.

В рамките на заседанието на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове беше представен напредъкът и текущото състояние на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова  отчете, че до момента по програмата са подписани над 520 договора за безвъзмездна финансова помощ. Те засягат проекти с фокус върху градската среда, инвестициите в спортната, културната инфраструктура, както и в градския транспорт. Деница Николова подчерта, че ОП „Региони в растеж“ е една от най-успешно изпълняваните и реализиращите се програми не само у нас, но и в целия Европейски съюз.

Кристиан Вигенин постави въпрос за експертизата на качеството на българските магистрали, както и нуждата от рехабилитация на 8000 километра от третокласната пътна мрежа. Заместник-министър Николова каза, че в момента Агенция „Пътна инфраструктура“ изпълнява 26 договора за безвъзмездна финансова помощ и до голяма степен се изпълнява методиката за приоритизация на пътните отсечки. По думите й с въвеждането на ТОЛ системата ще бъдат осигурени допълнителни средства за ремонти на редица участъци по републиканската пътна мрежа. Беше отчетен напредъкът в процедурите за обществени поръчки, но също и ефективното финализиране на плащания по ОП „Региони в растеж“.
Народните представители се обединиха около тезата, че програмата напредва с добри темпове и партньорството с нейните бенефициенти от общините осигурява по-добро и устойчиво регионално развитие.

Source: Новини на Народно събрание