Председателите на комисиите по външна политика и по труда и социалната политика Джема Грозданова и Хасан Адемов разговаряха с делегация на групата за приятелство с България в Националното събрание на Франция

Ръководителят на делегацията на Народното събрание в ПАЧИС Петър Кънев получи почетен медал за заслуга към дейността на Асамблеята
27.11.2018
Парламентът актуализира енергийната стратегия на Република България до 2020 г.
30.11.2018

Председателите на комисиите по външна политика и по труда и социалната политика Джема Грозданова и Хасан Адемов разговаряха с делегация на групата за приятелство с България в Националното събрание на Франция

Председателите на комисиите по външна политика и по труда, социалната и демографската политика Джема Грозданова и д-р Хасан Адемов разговаряха на 29 ноември 2018 г. с делегация на групата за приятелство с България в Националното събрание на Френската република, водена от нейния председател Антоан Ерт. Френските парламентаристи са на посещение в България по покана на председателя на Групата за приятелство България – Франция Драгомир Стойнев.

На разговорите парламентаристите изразиха задоволство от отличните двустранни отношения между двете страни, динамичния политически диалог и активното взаимодействие в рамките на ЕС и на НАТО. Те обмениха мнения и въпроси по теми от компетентността на комисиите по външна политика и по труда, социалната и демографската политика.

Председателят на Комисията по външна политика Джема Грозданова отбеляза, че през първата половина на 2018 г. като страна-председател на Съвета на ЕС България е създала възможности за провеждане на ползотворен диалог между представителите на страните-членки на Съюза и е допринесла за постигането на конкретни резултати в редица области. Тя подчерта, че по един от основните приоритети на Българското председателство – европейската интеграция на страните от Западните Балкани, усилията на България ще бъдат продължени и от следващата страна-председател на Съвета на ЕС – Румъния.

Сред темите, които са във фокуса на нашето внимание, безспорно е ескалацията на напрежението между Русия и Украйна, отбеляза пред френските депутати Джема Грозданова. Тя изрази удовлетворение, че Франция е осъдила агресията срещу Украйна и подчерта, че България подкрепя запазване на териториалната цялост и суверенитет на Украйна. Джема Грозданова поздрави гостите за френската инициатива за провеждане на граждански диалог за бъдещето на Европа и ги запозна с позициите на България в дискусиите за Постоянното структурирано сътрудничество в областта на отбраната (ПЕСКО) и Брекзит.

Председателят на Комисията по труда, социалната и демографската политика д-р Хасан Адемов отбеляза, че България приветства идеите на президента Макрон за суверенна, обединена и демократична Европа. Приобщаващият подход и участието на всички държави-членки са определящи за успеха на тази амбициозна инициатива и България е готова да даде своя принос в този процес, подчерта той.

Хасан Адемов запозна френските парламентаристи с дейността на ръководената от него комисия. Той посочи, че през тази седмица Народното събрание гласува на второ четене бюджетите на Националната здравноосигурителна каса, държавното обществено осигуряване и държавния бюджет. Близо 12 милиарда лева са разходите за ДОО за 2019 г., подчерта Хасан Адемов. Той уточни, че демографската картина в България е изключително тревожна, 2 милиона и 200 хиляди са пенсионерите и близо 3 милиона работещите българи. Населението на страната намалява, което се дължи на ниската раждаемост и миграцията на българи в различни краища на света, обясни Хасан Адемов. Над 2 милиона наши сънародници основно високообразовани млади хора живеят и работят извън пределите на страната, годишно те внасят в нашата икономика над 2 милиарда евро, добави той.

Source: Новини на Народно събрание