Единодушното различие между ГЕРБ и ЕНП

Машинното гласуване в омагьосан кръг
30.08.2018
Бъдещето на ЕС след 2019 г. – какво предвиждат експертите
28.11.2018

Единодушното различие между ГЕРБ и ЕНП

Източник: Официалният Twitter профил на Европейската народна партия

На 12-ти септември беше приета Резолюция на Европейския парламент (ЕП) относно наличието на очевиден риск от тежко нарушение на ценностите, на които се основава Европейският съюз (ЕС), от страна на Унгария. Документът получи широк медиен отзвук у нас, като особено внимание беше отделено на гласуването на българските евродепутати. Впечатление направи позицията на представителите на ГЕРБ, които въпреки принадлежността си към Европейската народна партия (ЕНП), не подкрепиха приемането на резолюцията и по този начин се противопоставиха на партийната си група.

В тази връзка екипът ни реши да проследи дейността на шестимата евродепутати от ГЕРБ през последната година. Установихме случаите, в които те са гласували различно от ЕНП, с помощта на уебсайта на Европейския парламент.

Заедно в различието

През разглеждания период (12.09.2017 г. – 13.09.2018 г.) депутатите са гласували 2066 пъти. Изключение прави Асим Адемов – 2021 пъти, тъй като той е встъпил в длъжност на 14.09.2017 г. Трябва да отбележим, че става въпрос за гласуване както на актове в цялост, така и на отделни членове и параграфи.

Справката на дейността на депутатите от ГЕРБ показва, че има две основни теми, които се открояват и по които Андрей Ковачев, Андрей Новаков, Асим Адемов, Владимир Уручев, Ева Майдел и Емил Радев, не са били съгласни с позицията на ЕНП. Първата обхваща предложенията от т.нар. Транспортен пакет, който предизвика масови протести на превозвачи (включително и у нас) и около който самите евродепутати не успяха да постигнат компромис. Втората се отнася до Резолюцията от 12-ти септември, свързана с положението в Унгария. В тези случаи всичките шестима депутати са гласували различно (против или въздържал се) от партийната си група в Европейския парламент.

Графиката е интерактивна – за видите подробна информация, доближете мишката до нея

Интересно е да се отбележи и гласуването на българските представители за Резолюция на Европейския парламент относно решението на Комисията за прилагане на чл. 7 във връзка с положението в Полша. Докато в случая с Унгария Парламентът на практика дава начало на процедурата по чл. 7, то в този с Полша Европейската комисия е взела решение за стартирането на този механизъм, въпреки че и позицията на ЕП има голямо политическо значение.

Дори и по този въпрос няколко от депутатите на ГЕРБ – Андрей Ковачев, Асим Адемов, Андрей Новаков и Владимир Уручев, са гласували въздържал се, противно на позицията на ЕНП. Емил Радев е отсъствал на това гласуване, а единствено Ева Майдел е подкрепила приемането на документа.

Върховенството на правото като проблемна тема

В голяма част от случаите депутатите от ГЕРБ са гласували заедно със своята група.

Графиката е интерактивна – за видите подробна информация, доближете мишката до нея

Интересна закономерност се забелязва при темата за върховенство на правото, по която позициите на българските представители не съвпадат с тези на европейските им партньори.

Въпреки че резолюцията по повод Унгария установява дванадесет области, в които има сериозен риск от тежко нарушение на ценностите на ЕС, евродепутатите от ГЕРБ не са на това мнение. В тази светлина е важно да напомним, че България, заедно с Румъния, продължава да е част от Механизма за сътрудничество и проверка заради недостатъчно добро функциониране на съдебната система, нивата на корупция и организирана престъпност. Може би това е една от причините чувствителността на шестимата депутати от ГЕРБ към подобен род въпроси да се различава в сравнение с повечето им колеги от ЕНП.