Парламентът прие промени в закона за ДАНС, свързани с данни на пътници

Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред проведе изнесено заседание на Учебно-тактическия полигон на Академията на МВР
20.06.2018
Народното събрание беше домакин на дискусия на тема „Борба срещу финансирането на тероризма – от законодателство към практика”
22.06.2018

Парламентът прие промени в закона за ДАНС, свързани с данни на пътници

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“. С промените се въвеждат изискванията на европейска директива относно използването на резервационни данни на пътниците с цел предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на терористични престъпления и тежки престъпления.

Националното звено в ДАНС ще получава и обработва резервационни данни на пътниците в Република България, превозвани по въздух, и данни на екипажа на въздухоплавателните средства. Резервационните данни трябва да се предават на Националното звено 48 часа преди обявеното време за излитане – за въздушни превозвачи, осъществяващи редовни полети, 24 часа преди обявеното време за излитане – за въздушни превозвачи, осъществяващи нередовни полети. Данните за екипажа трябва да се предадат на Националното звено непосредствено преди полета.

Резервационните данни на пътниците и данните на екипажа ще се съхраняват от Националното звено за срок 5 години от датата на тяхното получаване.

Source: Новини на Народно събрание