Меморандум за сътрудничество между групите за приятелство в парламентите на България и Армения беше подписан в Народното събрание

Българското председателство на Съвета на ЕС и неговото парламентарно измерение са истински успех, заяви заместник-председателят на Европейската комисия Франс Тимерманс
19.06.2018
Парламентът прие промени в закона за ДАНС, свързани с данни на пътници
21.06.2018

Меморандум за сътрудничество между групите за приятелство в парламентите на България и Армения беше подписан в Народното събрание

Меморандум за сътрудничество между групите за приятелство в парламентите на България и Армения беше подписан в Народното събрание.

Парламентарна делегация, водена от председателя на Групата за приятелство Армения – България в Националното събрание на Армения Джема Багдасарян, е на посещение в България по покана на председателя на Групата за приятелство България – Армения Николай Тишев.

В документа представителите на групите за приятелство в двете законодателни институции подчертават важността на по-нататъшното развитие на традиционните приятелски отношения между народите на България и Армения и на задълбочаването на интерпарламентарното сътрудничество, насочено към разширяване на двустранните връзки в политическата, търговско-икономическата, социалната, хуманитарната и други сфери.

С меморандума народните представители от групите за приятелство се ангажират периодично да обменят информация за текущата законодателна дейност на парламентите на двете страни, да развиват интерпарламентарното сътрудничество между България и Армения като създават основа за по-нататъшно задълбочаване на отношенията в политическата, социално-икономическата, културната и други области от взаимен интерес.

По-рано арменската делегация разговаря със заместник-председателя на Народното събрание Емил Христов. Той подчерта, че България и Армения развиват активен политически диалог в дух на приятелство и добронамереност. Подписването на меморандум за сътрудничество между групите за приятелство е красноречив израз за волята на парламентаристите от нашите страни за по-тясно и резултатно сътрудничество между законодателните институции, отбеляза Емил Христов. Заместник-председателят на Народното събрание заяви, че това е стъпка към по-нататъшно задълбочаване и развитие на двустранните връзки в редица сфери.

Председателят на Групата за приятелство България – Армения в Народното събрание Николай Тишев отбеляза добрите отношения и активния политически диалог между двете страни и изрази надежда те да продължат да се развиват и на парламентарно ниво, и на ниво изпълнителна власт. Има неизползван потенциал в икономическата област, трябва да работим за увеличаване на търговския стокообмен, заяви той. Николай Тишев подчерта, че България подкрепя своевременното ратифициране и последователно изпълнение на новото Споразумение за всеобхватно и разширено партньорство на ЕС с Армения.

Председателят на Групата за приятелство Армения – България в Националното събрание на Армения Джема Багдасарян подчерта, че меморандумът между парламентаристите на двете страни е израз на техния стремеж за укрепване и разширяване на парламентарното сътрудничество. Тя изрази благодарност за ратифицирането от Народното събрание на Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки и Република Армения.

Source: Новини на Народно събрание