Съществената роля на националните парламенти във функционирането на EС и доброто им взаимодействие с ЕП подчертаха в заключенията си делегатите в Конференцията на комисиите по европейските въпроси на страните от ЕС

Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева приветства тази вечер участниците в Пленарната среща на Конференцията на комисиите по европейските въпроси на парламентите на Европейския съюз
18.06.2018
Меморандум за сътрудничество между групите за приятелство в парламентите на България и Армения беше подписан в Народното събрание
20.06.2018

Съществената роля на националните парламенти във функционирането на EС и доброто им взаимодействие с ЕП подчертаха в заключенията си делегатите в Конференцията на комисиите по европейските въпроси на страните от ЕС

Пленарната среща на Конференцията на комисиите по европейските въпроси на парламентите на Европейския съюз завърши с приемане на приноса и заключенията на форума. Това е последното събитие от Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС. В него участваха делегации на комисиите по европейските въпроси на националните парламенти на държавите-членки на ЕС и наблюдатели от страните-партньори на ЕС.
По време на Българското председателство свършихме много интензивна работа както в българския парламент, така и в правителството и останалите институции, заяви в заключение председателят на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове Кристиан Вигенин. Имахме амбицията да покажем, че можем да водим ефективно Европейския съюз в първото на България председателство на Съвета на ЕС, заедно с това да покажем и самата страна, нейната природа, история, национален дух, достижения, отбеляза още Кристиан Вигенин. Той допълни, че форматът на Конференцията на комисиите по европейските въпроси на парламентите на Европейския съюз е много важен, а ключов за бъдещето на Европейския съюз е ангажиментът на националните парламенти. Той призова да се активизира обменът, за да има още по-голяма ефективност.
В приетите заключения делегатите подчертават съществената роля на националните парламенти във функционирането на EС и отдават голяма важност на доброто им взаимодействие с Европейския парламент. Като представители на европейските граждани те имат ключова роля за поставянето на европейския дневен ред по-близо до хората и за осигуряването на  ефективността на процеса на взимане на решения, заявяват представителите на комисиите по европейските въпроси на националните парламенти на държавите-членки на ЕС.
По отношение на принципите на субсидиарност и пропорционалност участниците в срещата приканват Европейската комисия да подобри качеството на отговорите й към приносите на националните парламенти, като предоставя ясни и навременни отговори на техните възражения.
Делегатите приветстваха европейската перспектива за Западните Балкани със силен фокус върху свързаността на региона и подобряване на връзките му с единния пазар на ЕС като стратегически централен приоритет на Българското председателство на Съвета на ЕС.
Конференцията на комисиите по европейските въпроси на парламентите на Европейския изразява своята подкрепа за целите, задълженията и изводите от срещата на високо ниво ЕС – Западни Балкани в София и нейния интензивен дневен ред за по-добра и по-ефикасна инфраструктура и дигитална свързаност. Участниците в срещата призовават за контакти между хората и възможности за обучение, които да правят европейската перспектива по-достъпна, създавайки съществени ползи за хората и бизнеса в региона и ЕС. Те заявяват също, че въвеждането на дневния ред, приет в София, трябва да се запази като фокус на следващите председателства на Съвета.
КОСАК подчертава, че е важно всички региони да имат полза от кохезионната политика, като най-слабо развитите останат основната му цел. Участниците в срещата призовават също така за подобрение по отношение на дългите и сложни административни процедури, липсата на гъвкавост при управление на проектите и процедурата по съфинансиране.
Според тях специално внимание трябва да бъде обърнато на развитието на транспортната инфраструктура и разширяването на европейската транспортна мрежа.
Сред изводите от срещата е, че трябва да се подсили социалното измерение на ЕС, което е ключово, за да се гарантира, че гражданите на Съюза ще се идентифицират с него и ще виждат ползите му. КОСАК подкрепя силен и сигурен Европейски стълб на социалните права, който има за цел да насърчава и разширява съществуващи социални стандарти и принципи.
В края на срещата Кристиан Бухман, ръководител на делегацията на австрийския Бундесрат, съобщи, че “Европа, която уважаваме” е мотото на австрийското председателство. Ние ще насочим вниманието към въпросите на сигурността и миграцията, увеличаване на конкуретноспособността, стабилността в региона и др., посочи той. Астрийската делегация очаква с нетърпение през юли във Виена срещата на председателите на КОСАК и пленарния КОСАК през ноември, заяви Бухман.
Председателят на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове Кристиан Вигенин подари на представителите на Австрия, Естония и Румъния картини, които художниците от Националното училище за изящни изкуства „Илия Петров“ – Рон Аладжем и Сава Кочорапов, и  художникът-пейзажист Петър Тепсизов нарисуваха по време на официалното посрещане на делегатите в Националния исторически музей.

Source: Новини на Народно събрание