Председателят на парламента Цвета Караянчева откри Срещата на Конференцията на комисиите по европейските въпроси на парламентите на ЕС

Със среща на Председателската тройка започна заключителното събитие от Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС в София
17.06.2018
Само ако работим заедно по въпроси, които не могат да се решат от отделните държави-членки, ще получим подкрепата на европейското общество, заяви заместник-председателят на ЕК Франс Тимерманс
19.06.2018

Председателят на парламента Цвета Караянчева откри Срещата на Конференцията на комисиите по европейските въпроси на парламентите на ЕС

Усилията на парламентарното измерение на Българското председателство бяха насочени към консолидиране на Европейския съюз около общи действия за приоритетните политики чрез ефективен диалог. Това заяви председателят на парламента Цвета Караянчева, която откри пленарната среща на Конференцията на комисиите по европейските въпроси на парламентите на Европейския съюз. Това е заключителното събитие от Парламентарното измерение на Българското председателство. 
Във форума участват делегации на комисиите по европейските въпроси на националните парламенти на държавите-членки на ЕС и наблюдатели от страните-партньори на ЕС.
Бихме искали Европейският съюз да продължи по този път и след нашето председателство, като политиките се формират и прилагат все по-ефективно за постигане на устойчиви резултати, подчерта председателят на Народното събрание. За тази цел българското Народно събрание ще работи и занапред, допълни Цвета Караянчева. По думите й през изминалите няколко месеца българската страна е допринесла активно за постигане на целите, набелязани в програмата на Триото Естония-България-Австрия.
Всички събития, на които българският парламент беше домакин, преминаха основно през призмата на дебата за бъдещето на Европа, посочи Цвета Караянчева. Българското председателство успя да постави основен акцент и да върне вниманието върху интеграцията на страните от Западните Балкани в Съюза, подчерта председателят на Народното събрание и изрази надежда постигнатата към момента подкрепа от националните парламенти и от Европейския парламент да бъде адекватно отразена от правителствата и на предстоящия Европейски съвет. Тя посочи, че в рамките на българското председателство е постигнат значителен напредък и по отношение на съвместни действия за договаряне и приемане на ефективно законодателство в сферата на управлението на миграционните процеси и реформата в областта на убежището. Нов тласък е даден и за съвместни действия за изграждането на ефективна отбранителна политика на Съюза, допълни тя. Важна част от политическия диалог за бъдещето на Европа остават въпросите за Многогодишната финансова рамка през периода 2021 – 2027 г., каза още Цвета Караянчева. По думите й от утвърждаването на Европейския стълб на социалните права в края на миналата година сме свидетели на активен политически диалог, който има за цел изграждането на по-приобщаваща, по-ефективно действаща и по-справедлива Европа.
Като парламентаристи подкрепяме продължаването на процеса на създаване на все по-тесен съюз между народите на Европа, където решенията се приемат възможно най-близо до гражданите, в съответствие с принципите на субсидиарност и пропорционалност, заяви председателят на парламента. Основно наше задължение остава изработването на законодателство, което в максимална степен отговаря на очакванията на европейските граждани и защитава техния интерес, допълни тя.
Приветствие към участниците отправи президентът на Република България Румен Радев. Той подчерта, че най-голямото предизвикателство днес е какъв курс на действие трябва да се вземе. Времето ни притиска да предприемем конкретни действия, за да отбраняваме ценностите и принципите си, да защитаваме огромните постижения на нашия съюз и да ги доразвиваме, добави Румен Радев.
Президентът заяви, че активното участие на националите парламенти в обсъжданията за бъдещето на Европа е ключово, тъй като то придава политическа легитимност на диалога. Националните парламенти са важен канал за комуникация между европейските политики и националните институции и обществата, посочи той. Вие имате специална роля, вие имате способността да оценявате това, което е постигнато до момента и да очертаете бъдещите перспективи на европейската политика, обърна се Румен Радев към парламентаристите.
За постиженията на Българското председателство на Съвета на ЕС държавният глава каза, че българското правителство е разработило точните приоритети за своето председателство и е показало кураж, като е избрало много трудната тема за европейската интеграция на страните от Западните Балкани. Всички ние сме съгласни, че не можем да говорим за просперираща и стабилна Европа, без да гарантираме сигурността и стабилността на Западните Балкани, заяви Румен Радев. Ако не дадем европейска перспектива на Западните Балкани, рано или късно те ще дадат балканска перспектива на Европа, подчерта той. Някой трябваше да поеме отговорността и да посочи проблемите, както и да започне дискусии и да предприеме действия, добави президентът. По думите му българското правителство е показало постоянство и е върнало обратно акцента върху Западните Балкани в една много деструктивна среда.
Българското правителство успя да управлява дневния ред на Европа като показа устойчивост и организационни умения и разви една атмосфера на честен и отворен диалог, заяви Румен Радев. В резултат от това по време на председателството си България успя да генерира широк консенсус между държавите-членки и европейските институции по много важни теми, които се нареждат на първите места в дневния ред на Европа, добави държавният глава.
Председателят на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове Кристиан Вигенин заяви при откриването на форума, че Българското председателство е преминало при силен анжагимент на всички парламентарно представени партии, както и заинтересовани страни, в условията на широк обществен и политически консенсус. Последните шест месеца под мотото “Обединението прави силата”  бяха отдадени на волята и отговорността да допринесем за една по-обединена, балансирана, сигурна и справедлива Европа, отбеляза той. Далеч сме от илюзията и не изповядваме представата, че в рамките на шест месеца могат да бъдат преодолени предизвикателствата и да бъдат решени окончателно сериозните проблеми, превърнали се в диагноза за състоянието на Съюза последните години, допълни Кристиан Вигенин, но добави, че трудностите изграждат силата.
Европа е едно цяло, съставено от много елементи, тя може да функционира адекватно единствено, ако всички ние – институциите на ЕС, националните правителства и парламенти, се опитаме да намерим общ език и теглим заедно в една и съща посока, посочи председателят на Комисията по европейските въпроси. По думите му посоката е тази, която отвежда до бързи и конкретни решения на действително важните проблеми, пред които са изправени Съюзът и неговите граждани. На институционално и политическо ниво трябва да си даваме сметка, че зад всяко взето решение стоят надеждите и мечтите на 500 млн. европейци, а изгуби ли се надеждата, се губи жизнеността и мотивацията, която ни движи напред, заяви той.
Смятам, че обсъжданията в програмата ни ще бъдат полезни и навременни с оглед насърчаване на интерпарламентарното сътрудничество и обмяната на информация и позиции по ключови и актуални въпроси от европейския дневен ред, посочи Кристиан Вигенин.
Първият заместник-председател на Европейския парламент Марийд Макгинес отбеляза в приветственото си слово, че днес отчитаме успеха на Българското председателство. Тя припомни Срещата на високо равнище ЕС и Западните Балкани на 17 май 2018 г. и посочи, че декларацията от София е важна стъпка, подчертава интереса на ЕС към региона и намира израз в конкретни предложения.
Ние обичаме нашия европейски социален модел, но трябва да го опазим и продължим, посочи Марийд Макгинес. Нашите граждани очакват конкретни и ясни резултати, те ще ги убедят  в това колко е важен ЕС и колко ценен е той за нас, допълни тя. По думите й ЕС повече от всякога осъзнава, че това е архитектура за сътрудничеството, но кислородът, който дишаме, са националните парламенти и ЕП и подкрепата на нашите граждани.

Source: Новини на Народно събрание