Националните парламенти и европейските институции трябва да работят заедно, за да постигнат резултати в прилагането на европейския социален стълб, заяви председателят на Европейския икономически и социален комитет Лука Жаие

Със среща на Председателската тройка започна заключителното събитие от Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС в София
17.06.2018
Само ако работим заедно по въпроси, които не могат да се решат от отделните държави-членки, ще получим подкрепата на европейското общество, заяви заместник-председателят на ЕК Франс Тимерманс
19.06.2018

Националните парламенти и европейските институции трябва да работят заедно, за да постигнат резултати в прилагането на европейския социален стълб, заяви председателят на Европейския икономически и социален комитет Лука Жаие

Националните парламенти и европейските институции трябва да работят заедно, за да постигнат резултати в прилагането на европейския социален стълб. Това заяви председателят на Европейския икономически и социален комитет Лука Жаие пред участниците в пленарната среща на Конференцията на комисиите по европейските въпроси на парламентите на Европейския съюз в София. Форумът е заключителното събитие от Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС.

Заедно можем да постигнем резултат в прилагането на европейския стълб и социалното измерение в Европа в полза на нашите граждани, подчерта Лука Жаие. Разбира се, някои от предложенията на Европейската комисия могат да претърпят промени, но ако те просто бъдат блокирани или отлагани до безкрай, това ще доведе до бездействие, а бездействието не е вариант, уточни той. Според Лука Жаие, ако не се предприемат действия, гражданите ще обърнат недоволството си към онези, които са на власт и няма да правят разграничение между ЕС и националното правителство и националния парламент.

Държавите-членки трябва да играят ключова роля, като превърнат в реалност социалния стълб, заяви Лука Жаие. В момента трябва да се влага в държави с ниски доходи, държави, които страдат през последните години от спад на доходите, посочи той и уточни, че има място за увеличаване на тези разходи чрез различни програми на ЕС.

Социалният стълб трябва да се превърне в положителна сила за Европа и нейните граждани и трябва да разглежда дисбаланса между икономическата и социалната политика в ЕС, подчерта председателят на Европейския икономически и социален комитет. Това е политическият отговор на бедността и социалното изключване, той не може да се ползва с доверие без съответната финансова подкрепа и законодателни действия, отбеляза той и добави, че Европейският семестър трябва да бъде ключовият елемент за управление и прилагане на европейския стълб на социалните права.

Приветствам проекта на декларация на участниците в пленарната среща на Конференцията на комисиите по европейските въпроси на парламентите на ЕС, тя е в правилната посока и ние ще я подкрепим, заяви Лука Жаие. Това е силен и добър отговор на предизвикателствата пред Европа, свързани с напредъка, растежа и сближаването, добави той.

Директорът по политическата координация в Главния секретариат на Европейската комисия Марсел Хааготбеляза, че Европейският стълб за социални права е бил предложен в етап на дълбоки промени в социално, технологично и икономическо отношение. В него има ясно послание за социална Европа, но и за единство сред държавите-членки, посочи той.

Националните парламенти играят изключително важна роля при изпълнението на задачите на този стълб, заяви Марсел Хааг. За него говорим като за споделен ангажимент, което означава, че на ниво ЕС играе важна роля, подчерта той.

Европейската комисия използва до краен предел всички инструменти, които са на нейно разположение, за да може да се работи по този стълб, посочи Директорът по политическата координация в Главния секретариат на ЕК. Грешка е да се смята, че стълбът може да бъде приложен само на европейско ниво, заяви той и уточни, че националните парламенти и правителства и европейските институции трябва да обединят усилията си за успешното реализиране на Европейския социален стълб.

По темата за Европейския стълб на социалните права говори и председателят на Комисията по европейски въпроси на Националния съвет на Словашката република Любош Блаха. Той благодари наБългарското председателство, че поставя въпроса за силната социална Европа, защото той е от изключително значение за нашето бъдеще. Социалните права в ЕС са много важни за оцеляването на европейското единство и социалния мир, отбеляза Любош Блаха.

Европейският социален стълб не може да оцелее, ако има големи социални неравенства, подчерта той и призова да се върнем към корените на европейската интеграция. Мисля, че този стълб е един от основните актове на Комисията на Юнкер и се надявам, че чрез него ще се разкрие социалното лице на ЕС, добавиЛюбош Блаха.

Очакваме европейските институции да изпълнят задачите на стълба  чрез фондовете за социално сближаване и други структурни фондове, посочи Любош Блаха. По думите му въпросът е кой ще получи най-много социална подкрепа от прилагането на Европейския социален стълб . Отговорът е – хората в най-слабо развитите региони, защото основата на социалната политика е да се помогне на онези, които са в най- неравностойно положение, които са най-бедни , заяви Любош Блаха.

Source: Новини на Народно събрание