Ако не решим темите, свързани с интеграцията на Западните Балкани, миграцията и трафика, ще имаме огромен проблем в бъдеще, заяви премиерът Бойко Борисов пред участниците в 59-ия Пленарен КОСАК в София

Със среща на Председателската тройка започна заключителното събитие от Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС в София
17.06.2018
Само ако работим заедно по въпроси, които не могат да се решат от отделните държави-членки, ще получим подкрепата на европейското общество, заяви заместник-председателят на ЕК Франс Тимерманс
19.06.2018

Ако не решим темите, свързани с интеграцията на Западните Балкани, миграцията и трафика, ще имаме огромен проблем в бъдеще, заяви премиерът Бойко Борисов пред участниците в 59-ия Пленарен КОСАК в София

Ако не решим темите, свързани с интеграцията на Западните Балкани, миграцията и трафика, ще имаме огромен проблем в бъдеще, заяви премиерът Бойко Борисов пред участниците в Пленарната среща на Конференцията на комисиите по европейските въпроси на парламентите на Европейския съюз. Форумът е заключителното събитие от Парламентарното измерение на Българското председателство. В срещата в София участват делегации на комисиите по европейските въпроси на националните парламенти на държавите-членки на ЕС и наблюдатели от страните-партньори на ЕС.

Тези теми са изключително чувствителни и важни за Европа и ако не ги решим сега, имаме огромен риск в бъдеще, заяви министър-председателят, който беше ключов говорител по темата „Постижения на Българското председателство на Съвета на ЕС“. Ако сега не се помогне на Западните Балкани, след това ще е много късно, подчерта Бойко Борисов.

Ние прекрасно знаем, че всички държави от Западните Балкани не са готови, че имат още дълъг път, но тази перспектива ще направи така, че ще  избегнем риска от войни и ще задържим хората на Балканите, отбеляза премиерът. Той подчерта, че по време на Българското председателство са положени много усилия и има съществен напредък по тази тема.

Огромни усилия положихме по темата за миграцията, заяви Бойко Борисов. Той подчерта, че от година и половина България има нулев миграционен натиск и изпълнява в пълен обем своите задачи, затова предлагаме незабавна превенция, която да включва затваряне на външните граници на ЕС. Тази позиция аз ще защитавам на заседанието на Европейския съвет, уточни премиерът.

Необходимо е държавите на първа линия, ако трябва да бъдат подпомагани, да се подпомогнат, и всичко да отиде на официалните пунктове, посочи той и уточни, че всеки, който иска да влезе в ЕС, независимо дали е икономически емигрант или бяга от война,  трябва да отиде на официален контролно-пропускателен пункт. Трябва да се види кои от емигрантите в ЕС могат да бъдат интегрирани, а останалите – да се върнат в държавите по произход, смята премиерът.

Бойко Борисов благодари на българския парламент за съдействието, активната работа и подкрепата към правителство по време на Българското председателство на Съвета на ЕС.

Министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 Лиляна Павлова посочи, че парламентарното измерение на Българското председателство има изключително важна и ключова роля не само за успешното протичане на председателството, но то е и гарант за демократичната легитимност на европейските политики и на представителството на интересите на гражданите на Европа. Тя благодари на българския парламент и конкретно на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове за взаимодействието и подкрепата.

Поставихме си амбициозната задача и вярвам, че я изпълнихме – да градим мостове и да бъдем медиатор, който води конструктивен диалог, посочи министър Лиляна Павлова. По думите й Българското председателство е работило активно по всички теми от европейския дневен ред, от програмата на триото и от програмата на председателството. Ние  не само върнахме темата за Западните Балкани в европейския дневен ред, но я направихме дългосрочно необратима с ясна посока, че мястото на Западните Балкани е в Европа, заяви тя.

За нас е важно, че имаме пълна приемственост с австрийското председателство, отбеляза министър Павлова. Тя посочи, че  три от неговите приоритети напълно се покриват с тези, по които нашата страна е работила – сигурност и миграция, дигитална Европа и Западните Балкани. Вярвам, че именно тази приемственост ще даде гаранция, че усилията, които полагаме, ще осигурят една сигурна, стабилна  и обединена Европа, такава от каквато всички се нуждаем, допълни Лиляна Павлова.

Source: Новини на Народно събрание