Със среща на Председателската тройка започна заключителното събитие от Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС в София

Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева откри изложбата „Морето! Най-голямото събитие” на бургаския художник Йордан Маринов
13.06.2018
Българското председателство на ЕС ще се запомни с думите бъдеще, шанс, европейска перспектива, свързаност на Балканите, заяви Екатерина Захариева на пленарната среща на КОСАК
18.06.2018

Със среща на Председателската тройка започна заключителното събитие от Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС в София

Със среща на Председателската тройка започна заключителното събитие от Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз в София. В нея участваха председателите на комисиите по европейски въпроси на предходното, настоящото и бъдещото председателство – Естония, България и Австрия, както и от делегацията на Европейския парламент.

Срещата има подготвителен характер и резултатите от дискусията ще бъдат представени на останалите делегати в началото на Конференцията на комисиите по европейските въпроси на парламентите на ЕС (59-ти Пленарен КОСАК), която ще бъде открита на 18 юни 2018 г. в 9.00 часа, в зала 3 на НДК.

Освен, че утвърди работната програма на утрешния парламентарен форум, Председателската тройка обсъди и постигна компромис по заключителния документ, който се очаква да бъде приет в края на Софийската пленарна среща. КОСАК може да предоставя на вниманието на Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета становища, които отчитат общи позиции и виждания на националните парламенти по актуални и ключови теми от европейския дневен ред.

Проектът на принос изготвен от Комисията по европейски въпорси и контрол на европейските фондове на Народното събрание е посветен на водещи приоритети за Българското председателство и неговото парламентарно измерение. Сред тях са необходимостта от силна и ефективна Кохезионна политика след 2020г., задълбочаването на европейската интеграция на страните от Западните Балкани и подобряването на свързаността в региона и връзките му с Единния пазар, засилване на социалното измерение на Европа и на ролята на националните парламенти в дебата за приближаване на Европа по–близо до гражданите.

Председателят на Комисията по европейски въпорси и контрол на европейските фондове Кристиан Вигенин благодари на участниците в срещата за активното участие и конструктивното сътрудничество на Австрия, Естония и ЕП през изминалите шест месеца. Той изрази надежда, че Българското председателство и неговото парламентарно измерение с всички включени в календара му дейности, срещи и събития, е допринесло за придвижването напред на дебатите по важни европейски теми и за приближаването към една по–добра, сигурна, защитаваща, балансирана и обединена Европа.

Source: Новини на Народно събрание