Парламентът ратифицира Протокола за предварително изпълнение на Споразумението относно Единния патентен съд

Цвета Караянчева: Трябва ни по-силен, по-жизнен и по-единен Европейски съюз
04.06.2018
Парламентът даде мандат на правителството за преговори с потенциални инвеститори за АЕЦ "Белене"
07.06.2018

Парламентът ратифицира Протокола за предварително изпълнение на Споразумението относно Единния патентен съд

Парламентът ратифицира Протокола за предварително изпълнение на Споразумението относно Единния патентен съд.

Документът предвижда създаването на Единен патентен съд с юридическа правосубектност във всяка договаряща държава членка.

Протоколът за предварително изпълнение на споразумението е подписан от името на правителството на Република България на 11 септември 2017 г. при условие на последваща ратификация, като самото споразумение предвижда период на предварително изпълнение на институционалните, организационните и финансовите разпоредби.

До момента протоколът е ратифициран или приет от Естония, Белгия, Финландия, Италия, Холандия, Великобритания, Швеция, Люксембург, Франция и Дания, като размерът на вноската на България ще възлиза на 17 760 евро за първата година и 10 600 евро за втората година.

Source: Новини на Народно събрание