Парламентът прие промени в КСО за повишаване на мобилността на работниците в ЕС

Изложба, посветена на големия български поет и революционер Христо Ботев, откри председателят на Народното събрание Цвета Караянчева
22.05.2018
Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева участва в тържественото честване на 24 май в Кърджали
24.05.2018

Парламентът прие промени в КСО за повишаване на мобилността на работниците в ЕС

Парламентът прие на второ четене промени в Кодекса за социално осигуряване, с които се транспонира европейска директива и се премахват пречки за мобилността на работниците на пазара на труда в държавите членки на ЕС.

С измененията се предвижда максимален срок на изчакване – до 6 месеца, след изтичането на който работодателите, в качеството им на осигурители, ще са длъжни, ако осигуряват останалите си работници и служители, да започнат да внасят осигурителни вноски във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми за новопостъпилия работник или служител или за лицето, с което е сключен договор за възлагане на управление и контрол.

Досега в КСО липсваше законоустановен изчаквателен период, което създаваше възможност за прилагане от страна на работодателите на необосновано дълги периоди на изчакване, в които новопостъпилите работници и служители и работещите по договор за управление и контрол да не бъдат осигурявани във фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

Измененията влизат в сила от 21 май 2018 г. – срокът, до който България трябваше да транспонира директивата.

Source: Новини на Народно събрание