Поставяйки си цел да бъде световен лидер в производството на енергия от възобновяеми източници, ЕС е избрал правилната посока, заяви председателят на КЕВР Иван Иванов пред участниците в срещата на председателите на комисиите по енергетика на страните от ЕС в София

С урок за професията инженер-технолог в София започна изпълнението на Програма за кариерно ориентиране на учениците, инициирана от председателя на Комисията по образованието и науката Милена Дамянова
11.05.2018
Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева участва в заседанието на председателите на парламенти на страните-членки на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество
16.05.2018

Поставяйки си цел да бъде световен лидер в производството на енергия от възобновяеми източници, ЕС е избрал правилната посока, заяви председателят на КЕВР Иван Иванов пред участниците в срещата на председателите на комисиите по енергетика на страните от ЕС в София

Поставяйки си цел да бъде световен лидер в производството на енергия от възобновяеми източници, ЕС е избрал правилната посока, заяви председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране на Република България Иван Иванов. Той беше ключов говорител на третата сесия на срещата на председателите на комисиите по енергетика на страните от ЕС – „Пазарна интеграция на устойчивите енергийни източници”.
В рамките на изминалия период България превиши целта, която й беше поставена и вече 18,2 процента от крайното потребление на енергия е произведено от възобновяеми източници, подчерта Иван Иванов. Той уточни, че едва 11 от 28-те страни-членки на ЕС са изпълнили своите цели към края на 2017 г.
Общо инсталираната мощност в България е малко над 12 хиляди мегавата, като от тях близо 40 процента са инсталирани мощности от възобновяеми източници, отбеляза председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране. Той посочи, че страните като България могат да използват механизма за статистическо прехвърляне на произведена енергия от възобновяеми източници, което ще позволи не толкова получаване на финансови компенсации, колкото възможност за допълнително влагане на средства за развитие на този сектор.
Заместник-председателят на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (ITRE) на ЕП Яромир Кохличекотбеляза, че използването на възобновяеми енергийни източници изисква много големи инвестиции, защото в последните години се е увеличило потреблението. Целта ни е да спрем да използваме въглища и изкопаеми петролни продукти, посочи той и подчерта, че основният въпрос е как ще се пренася и по какъв начин би могла да се съхранява енергията, получена от възобновяеми източници.
Председателят на Българската фотоволтаична асоциация Миглена Русенова говори пред участниците в срещата за възможностите и предизвикателствата за пазарната интеграция на възобновяемата енергия.
Пакет „Чиста енергия за всички европейци“ очертава съвсем нов дизайн на пазара на електрическа енергия за по-голям дял на възобновяемата  енергия и за цялостно управление на Европейския енергиен съюз, отбеляза Миглена Русенова. Новата регулаторна рамка поставя енергията от възобновяеми източници в центъра на енергийния микс, подчерта тя. Предложеният нов дизайн на пазара дава възможност за интегрирането на по-голям дял на енергия от възобновяеми източници, с което ще се постигне по-високо ниво на гъвкавост от страна на доставчиците и потребителите, смята председателят на Българската фотоволтаична асоциация.
Регионалната трансгранична търговия и гъвкавите пазари обаче няма да облагодетелстват само развитието на инфраструктурата на ключови мощности, но и регионалните икономики чрез допускането на нарастващ дял на ценово ефективни възобновяеми мощности, подчерта Миглена Русенова.

Source: Новини на Народно събрание