Механизмите за преминаване към енергия от възoбновяеми източници обсъдиха парламентаристи на енергийния форум в рамките на Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС

С урок за професията инженер-технолог в София започна изпълнението на Програма за кариерно ориентиране на учениците, инициирана от председателя на Комисията по образованието и науката Милена Дамянова
11.05.2018
Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева участва в заседанието на председателите на парламенти на страните-членки на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество
16.05.2018

Механизмите за преминаване към енергия от възoбновяеми източници обсъдиха парламентаристи на енергийния форум в рамките на Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС

Европа трябва да има устойчивост на енергийните доставки. Това заяви Франц Фишер, член на Енергийната комисия в парламента на Германия по време на срещата на председателите на комисиите по енергетика на параментите на страните в Европейския съюз. Форумът е в рамките на Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС.
Според Франц Фишер до 2022 г. Германия ще престане да използва атомни мощности и ще затвори някои от централите, работещи с въглища. Този преход не бива да попречи на нашата конкурентноспособност, заяви представителят на Енергийната комисия вГерманския Бундестаг. Той заяви, че политиката на държавите-членки на ЕС е свързана с националните им характеристики по пътяза преминаване към чиста енергия. Целта е положителен подход към енергийната ефективност, към непрекъснатост на доставките, допълни Франц Фишер.
Депутатът от парламента на Румъния Силвия-Моника Данца представи опита на своята страна при преминаване към енергия от възобновяеми източници. Румъния се фокусира върху безопасна, устойчива и достъпна енергия, каза тя и допълни, че страните от ЕС трябва да се съсредоточат и в работата си по намаляване на глобалното затопляне.
Заместник-министърът на енергетиката Жечо Станков заяви по време на срещата, че усилията на ЕС по пътя за преминаване къмвъзобновяеми енергийни източници трябва да послужат за пример на неговите международни партньори. В този преход трябва да се отчитат нуждите на индустрията, на гражданите и по време на Българското председателство на Съвета на ЕС България има възможност да изслуша всички заинтересовани страни, допълни Жечо Станков.

Source: Новини на Народно събрание