Българското председателство на Съвета на ЕС работи за постигане на стабилен Европейски енергиен съюз, заяви Цвета Караянчева при откриването на срещата на председателите на Комисиите по енергетика на страните-членки на ЕС в София

С урок за професията инженер-технолог в София започна изпълнението на Програма за кариерно ориентиране на учениците, инициирана от председателя на Комисията по образованието и науката Милена Дамянова
11.05.2018
Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева участва в заседанието на председателите на парламенти на страните-членки на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество
16.05.2018

Българското председателство на Съвета на ЕС работи за постигане на стабилен Европейски енергиен съюз, заяви Цвета Караянчева при откриването на срещата на председателите на Комисиите по енергетика на страните-членки на ЕС в София

Българското председателство на Съвета на ЕС продължава действията за постигане на стабилен Европейски енергиен съюз и на резултати по приоритетните теми, сред които са инициативите от пакета със законодателни и незаконодателни предложения „Чиста енергия за всички европейци“. Това заяви председателят на Народното събрание Цвета Караянчева, която откри срещата на председателите на комисиите по енергетика на парламентите на страните от Европейския съюз. Форумът е в рамките на Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС.

България се води от принципа за изграждане на Енергиен съюз, който да предоставя сигурна, надеждна, достъпна и нисковъглеродна енергия за всички европейци, отбеляза Цвета Караянчева. Тя изрази увереност, че Енергийният съюз може да бъде устойчив, само ако отразява спецификите на отделните държави-членки и се базира на равнопоставеност, недискирминационен подход и технологичен неутралитет.

Председателят на Народното събрание отбеляза, че срещата на председателите на Комисиите по енергетика на парламентите на страните-членки на ЕС е посветена на важни теми, по които България работи активно като предвидим и надежден партньор. Сред тях са енергийната инфраструктура в Съюза и сигурността на доставките, преходът към чиста енергия в Европа и пазарната интеграция на възобновяемите енергийни източници, посочи Цвета Караянчева. Ключови въпроси наБългарското председателство са изграждането на стабилен Енергиен съюз, законодателните предложения от пакета „Чиста енергия за всички европейци“, целите за възобновяемите енергийни източници до 2030 г., както и осъществяването на поетапен и икономически обоснован преход към нисковъглеродна икономика, подчерта тя.

Насърчаването на регионалното сътрудничество и добрата междусистемна свързаност са жизненоважни за установяването на сигурна, добре функционираща и достъпна енергийна система, заяви Цвета Караянчева. Тя отбеляза, че европейският пример в областта на енергийната ефективност и възобновяемата енергия е добра възможност за развитие на икономиките и на страните от Западните Балкани. Един от основните аспекти на този процес е завършването на междусистемната свързаност в региона, добави председателят на българския парламент.

Народното събрание е пример за отличен диалог както с изпълнителната власт, така и с неправителствения сектор – в търсене и прилагане на дългосрочни решения за енергийния отрасъл, през призмата на общоевропейските политики, отбеляза Цвета Караянчева и пожела на участниците в срещата ползотворна и конструктивна работа в София.

Председателят на Комисията по енергетика Делян Добрев определи срещата на парламентаристите като важно и интересно събитие в рамките на парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС. Темите, подбрани за този форум, са от голямо значение в хода на преговорите по приемането на документите от законодателния пакет „Чиста енергия за всички европейци“ и ще допринесат за по-добрата комуникация и информираност за приоритетите в дневния ред на Европа, подчерта той.

Делян Добрев заяви, че България участва активно във формирането и осъществяването на енергийната политика на ЕС. Той подчерта, че Българското председателство на Съвета на ЕС се стреми към отразяване на основните елементи на общия подход и гарантиране, че държавите-членки няма да бъдат обременявани с допълнителна административна тежест, ще запазят гъвкавостта си при съставянето и изпълнението на националните си планове в областта на климата и енергетиката и същевременно гарантиране на европейските цели за изграждане на Европейски енергиен съюз. България се води от принципа за изграждане на Енергиен съюз, който да предоставя сигурна, надеждна, достъпна и нисковъглеродна енергия за всички европейци, декларира председателят на Комисията по енергетика на Народното събрание.

Ключови говорители по първата сесия на форума – „Енергийна инфраструктура и сигурност на доставките” са Владимир Уручев – депутат от Европейския парламент, член на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (ITRE) на ЕП и Катарина Сиков – Магни, ръководител на отдел за мрежи и регионални инициативи, Генерална дирекция „Енергетика“ към Европейската комисия.

Срещата се излъчва в реално време на Интернет – страницата на Парламентарното измерение на Българското председателство – https://parleu2018bg.bg/bg.

Source: Новини на Народно събрание