Народното събрание изслуша министъра на икономиката Емил Караниколов относно състоянието на бизнес климата в страната

Председателят на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове Кристиан Вигенин: Училището трябва да дава знания на децата по кибер хигиена и дигитална сигурност
09.05.2018
Политическите сили в парламента се обединиха в защита на интересите на българските превозвачи
11.05.2018

Народното събрание изслуша министъра на икономиката Емил Караниколов относно състоянието на бизнес климата в страната

Народното събрание изслуша министъра на икономиката Емил Караниколов относно състоянието на бизнес климата в страната. Бизнес климатът се подобрява от началото на годината с 2.8 пункта, заяви Емил Караниколов в пленарната зала. Той заяви, че по данни на НСИ ръст е регистриран във всички сектори – промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги. Бизнес климатът в промишлеността се увеличава с 0.7 пункта, което се дължи на оптимистичните очаквания за състоянието на предприятията през следващите 6 месеца. Същевременно и прогнозите на предприемачите за износа и производствената активност през последните три месеца са по-благоприятни, каза министърът.

Ръстът на БВП през 2017 г. е сред първите 12 държави-членки на ЕС. България изпреварва с 1.2 пункта средния растеж на БВП в ЕС и достига 3.6 процента. Очакваме през 2018 г. да продължи ръстът на БВП и да достигне 4 процента, заяви Караниколов.

През април 2018 показателят за икономическо доверие на ЕК за България регистрира ръст от 111.7 пункта, заяви той. През 2017 г. България е реализирала рекорден износ на стоки на стойност над 52 млрд. лв., което е най-високата отчетена стойност за последните 10 години. Износът продължава да нараства, като за първите два месеца на 2018 г. нараства с 3 процента, каза министърът.

По данни на Евростат заетостта в България през 2017 г. се увеличава с 3.6 процента. България е страната в ЕС, която за 2017 г. отбелязва най-голям ръст на заетостта на лицата между 20 и 64 години. Разкриването на работни места и създаването на заетост в икономиката доведоха до намаляване на безработицата, ускоряване на растежа на производителността на труда, както и до нарастване на доходите с 11 процента за 2017 г. Положителна е констатацията, че голяма част от новите работни места са в сектори с висока добавена стойност, отбеляза Емил Караниколов. По думите му за 2017 г. е повишен кредитният рейтинг на България.

Правителството полага усилия за намаляване на административната тежест, отбеляза той. Само в Министерството на икономиката са променени 113 административни услуги в посока намаляване или отпадане на такси, съкращаване броя на документите и оптимизиране на сроковете.

Отчитаме тенденция на повишаване на инвеститорския интерес, особено в производството и високотехнологичните услуги, каза министърът. България предлага инвестиционни стимули съизмерими с тези на основните ни конкуренти в региона. Инвестициите са в сектори, които имат висока добавена стойност, заяви той. От началото на 2018 г. по Закона за насърчаване на инвестициите са издадени 10 сертификата, които възлизат на 600 млн. лв. и очаквани 1000 нови работни места. В процес на сертифициране са още над 20 проекта за близо 400 млн. лв. и разкриване на 2000 нови работни места. Има нова концепция за работа на индустриалните зони – първо изградена инфраструктура, а след това да се канят инвеститори, посочи той.

Емил Караниколов заяви, че няма риск от загуба на европейско финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Много активно трябва да се работи по въпроса с дуалното обучение и преквалификацията на кадри, тъй като образованието не е гъвкаво, смята министърът. Според него трябва сериозна кампания сред родителите за популяризиране на дуалното обучение.

Source: Новини на Народно събрание